FLS avluser. Foto: Flatsetsund Engineering.
FLS avluser. Foto: Flatsetsund Engineering.

Dokumenterer fiskevelferd og luseeffekt

Veterinærinstituttet har i samarbeid med Marine Harvest Norway nylig startet en gjennomgang av FLS avluseren med hensyn til ytterligere dokumentasjon av fiskevelferd og avlusing. - Fiskevelferd er fra tidligere dokumentert. Det blir bra med en bekreftelse, opplyser Kristian Lillerud, daglig leder Flatsetsund Engineering.

Publisert

Den daglige lederen forteller at tidligere dokumentert fiskevelferd, gjelder transport av fisk der ejektoren alene er brukt som avluser. Gjennomgangen gjennomføres nå for å oppfylle kravene i akvakultur-driftsforskriften paragraf 20. Å måtte oppfylle disse kravene viser han til kan være vanskelig å forså utad, da de ikke handler om en godkjenning av produktet.

- Avluseren er allerede kommersielt tilgjengelig og uttestet. Disse kravene går på å dokumentere og beskrive både produkt og fiskevelferd grundig for de som skal ta det i bruk, forklarer han.

- Selv om vi har dokumentert fiskevelferden før, blir det bra med en bekreftelse på at den er god, legger han til.

Under utvikling 

Lillerud forteller at selskapet siden 2007 målrettet har drevet utvikling av avluseren. Den daglige lederen sier også at de er en innovativ bedrift som har som motto å stadig søke etter bedre løsninger.

- Vi holder nå på med å utvikle et system for oppsamling av lus om bord på fartøyet, uten at det lukkede systemet berøres. Videre forbedres driv-enheten ved at den kan reguleres via FLS systemet. Dette skal ytterlig forbedre skånsom transport av fisken gjennom systemet, sier han.

Hvordan opplever dere interessen for mekniske avlusere?

- Interessen er bra, men vi er mange leverandører av mekanisk avlusing.

Per i dag har de fire linjer for avlusing utleid til Marine Harvest Region Nord, fire er produsert til Artic Group, og en er produsert til Pure Norwegian Seafood med opsjon på to til.