Mekanisk avlusing. Foto: Kristine Gismervik.
Mekanisk avlusing. Foto: Kristine Gismervik.

Snart klar med analyse av fiskevelferd og effekt av mekanisk avlusing

I et samarbeidsprosjekt med havbruksnæringen analyserer Veterinærinstituttet fiskevelferd og effekt av mekanisk fjerning av lakselus . - Oppdrettsnæringen trenger flere verktøy mot lus som er velferdsmessig dokumentert, konstaterer Kristine Gismervik, forsker i Fiskehelsegruppa ved Seksjon for miljø- og smittetiltak i Veterinærinstituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forutenom at oppdrettsnæringen klart trenger flere verktøy mot lus mener hun variasjon av tiltak er viktig.

- Det er også viktig at oppdrettere selv i samråd med fiskehelsepersonell har en løpende vurdering av fiskevelferden ved bruk av ulike teknologier, slik at man får et bredest mulig erfaringsgrunnlag og kan velge de beste løsningene for aktuell fiskegruppe, legger hun til.

FLS avluser

Spesifikt jobber forskerne nå med å dokumentere både effekt og fiskevelferd av  FLS avluser som spyler av lus med sjøvann, og som er utprøvd av Marine Harvest (MH) og utviklet i samarbeid mellom Flatsetsund Engineering AS (FLS) og MH.

Les også: Avluser 2000 tonn laks i døgnet

- Vi driver nå innhenting av tallmateriale og velferdsdokumentasjon fra den siste lokaliteten og skal i høst gjennomgå dette før vi kan trekke våre konklusjoner, opplyser forskeren.

Kristine Gismervik. Foto: Veterinærinstituttet.
Kristine Gismervik. Foto: Veterinærinstituttet.

Brei dokumentasjon

Gjennom prosjektet har det blitt gjennomført detaljerte velferdsregistreringer på tre produksjonslokaliteter, i tillegg til innhenting av informasjon om dødelighet, lus, fôring, samt spesielle hendelser fra alle merdene i anlegget fra tre uker før systemet ble benyttet til og med tre uker etter behandling.

Les ogsåFemdobling av mekanisk avlusning og dårligere velferd

På hver lokalitet har de også gjennomført detaljert velferdsregistrering på 40-80 fisk per gang og vurdering av effekt mot lus inngår også som en del av dokumentasjon. Utover dette brukes lusetall fra rutinemessig telling. Som mål på stress benyttes kortisolmålinger og laktat.

Det de jobber med nå er sammenstilling av data fra velferdsregistrering, lusetall, dødelighet og fôrforbruk. Disse skal analyseres statistisk og vurderes, for å avdekke hvordan fiskevelferden påvirkes under oppnådd avlusingseffekt.

På tross av at det nærmer seg prosjektslutt vil ikke Gismervik si noe om resultatene da de enda går igjennom dokumentasjonen.

– Resultatene fra prosjektet vil komme rundt årsskiftet i form av en rapport, opplyser hun.

Prosjektet er finansiert av FHF og har som målsetting å dokumentere fiskevelferd og effekt mot lus i system hvor lus fjernes mekanisk ved hjelp av sjøvann. Både Veterinærinstituttet, Flatsetsund Engineering AS, Marine Harvest (MH), HaVet fiskehelsetjeneste AS og Lerøy Midt.