Tarald Sivertsen. Foto: Cermaq

En eneste aktør har latt være å påklage avslag om utviklingstillatelser

Av Fiskeridirektoratets 23 avslag på søknader innen utviklingstillatelser, har bare én aktør latt være å påklage avslaget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Folla Alger er den eneste aktøren som går mot strømmen og ikke har påklaget avslaget de fikk på sin søknad.

Fiskeridirektoratet skreiv bant annet at "Etter Fiskeridirektoratet sitt syn er det mer nærliggende å anse konseptet som en ny driftsform, som eksplisitt er unntatt fra formålet med ordningen, jf. retningslinjene side 1".

Les også:

Ville kombinere tare og laks

Folla Alger AS  ble etabler i 2014, og søkte ved styreleder Tarald Sivertsen om tre utviklingstillatelser (samlet MTB på 2340 tonn), på konseptet kalt "Integrerte laks- og taredyrkingsanlegg". Dette skulle samordnes med selskapets nystartede prosjekt for dyrking av tare på lokaliteten Ånderbakk i Mørsvikfjorden i Steigen kommune.

Modellen Folla Alger foreslo mente de kunne bli et alternativ til offshoreoppdrett. Selskapet beskrev da de søkte tillatelsene at tareanlegget skulle konfigureres som en gardin av flytende tareskog som omkranset laksemerdene.  De ønsket å teste om tare eller organismer tilknyttet den flytende tareskogen kunne filtrere ut luselarver og annen vanntransportert smitte, og eventuelt om den også kunne benyttes til ekstensiv produksjon av rensefisk.

Produksjon av økosystemtjenester for lakseoppdrett kunne i det tilfellet få en økonomisk verdi, og være et bidrag til å øke lønnsomheten i taredyrking.

- Vårt prosjekt har som mål å skape løsninger på utfordringer knyttet til dagens lokaliteter og driftsformer. Dersom en flytende tareskog kan bli en del av løsningen for å videreutvikle tradisjonell merdteknologi, vil dette være svært kostnadsbesparende både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk, sammenlignet med å flytte næringen til eksponerte lokaliteter.

Kyst.no har henvendt seg til selskapet for kommentarer men har ikke lykkes med det.