Havforskningsdirektør Sissel Rogne. Foto: Kjartan Mæstad

Nærmere 80 millioner til Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet er tildelt nærmere 80 millioner kroner fra Forskningsrådets marine programmer. – Veldig tilfredsstillende at vi hevder oss så godt i den tøffe konkurransen om de frie forskningsmidlene, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

– Veldig tilfredsstillende at vi hevder oss så godt i den tøffe konkurransen om de frie forskningsmidlene, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

– Dette viser at vi holder høy kvalitet i forskningen vår, og at vi evner å svare opp når det melder seg nye kunnskapsbehov. Havforskningsinstituttet skal støtte opp om rådgivningen, og da er det av høy betydning at vi kan styrke forskningen vår med frie midler. Samfunnet får igjen både i form av ny kunnskap og gode råd, sier Sissel Rogne.

God uttelling

MARINFORSK har ansvar for forskning knyttet til hav- og kystområder, og programstyret har gitt støtte til 10 av 124 søknader – en innvilgelsesprosess på under 10 prosent. Her har Havforskningsinstituttet fått godkjent fire prosjektet til vel 30 millioner kroner. Den totale potten for programmet er på 80 millioner kroner.

Akvakultur, Antarktis og genetikk

Fra HAVBRUK-programmet har Havforskningsinstituttet fått innvilget fire prosjekter til en samlet sum av vel 30 millioner. Totalt ble det delt ut 180 millioner. Av 70 omsøkte forskerprosjekt ble 18 innvilget.

Havforskningsinstituttet har også fått godkjent et antarktis-prosjekt om krill. Her er det løyvd 8 millioner kroner av en pott på 36,5 millioner kroner. Fra BIOTEK-programmet går 10 millioner til instituttet.

Press på marine ressurser

Sissel Rogne er fornøyd med at instituttet er representert i fire så viktige programmer.

– Det betyr at vi har truffet svært godt med våre søknader. Det er et økende press på de marine ressursene; ute i havet og spesielt i kystsonen, og vi trenger mer kunnskap om hvordan dette påvirker de enkelte bestandene, miljøet og økosystemene som helhet.