- Forekomsten av melaninflekker på ørret er lavere enn for laks, men vi ser den samme utviklingen, at det øker, sier Nofima forsker Thomas Larsson under Havbruk 2016 i Bodø. Foto: Pål Mugaas Jensen
- Forekomsten av melaninflekker på ørret er lavere enn for laks, men vi ser den samme utviklingen, at det øker, sier Nofima forsker Thomas Larsson under Havbruk 2016 i Bodø. Foto: Pål Mugaas Jensen

Forekomsten av mørke flekker på laks øker

I et forsøk over fire år har forskere registrert en klar økning i forekomsten av mørke flekker i fileten. Tapene er tidligere anslått til årlig mellom en halv og en milliard kroner, kommer det frem på Havbruk 2016.

Publisert

I sitt foredrag på Forskningsrådskonferansen i Bodø, snakket forsker ved Nofima Thomas Larsson om kartleggingen de hadde gjort siden 2011 over forekomst av mørke flekker i filet. Registreringen har skjedd i filetindustrien, der 270 000 fileter har blir saumfart for disse melaninholdige flekkene.

Filetene fikk i undersøkelsen tildelt en score etter hvor omfattende forekomsten var. Score 0 var på filet helt fri. Score 1 hadde en svak, skyggeaktig flekk, score 2 er der hvor flekken er tydelig, men mindre enn 3 cm, score 4 er en flekk mellom 3 til 6 cm, og score 8 er der hvor flekken er større enn 6 cm.

Les også: Vanskelig å se at en rognkjeks er syk

- Problemet med disse flekkene er at de må skjæres bort, og når det kommer til de største flekkene er det så mye at gjerne hele fileten kasseres, sa Larsson.

Det har tidligere blitt anslått av tapene mørke flekker forårsaker ligger årlig mellom en halv og en milliard kroner.

- Utviklingen har gått feil vei

- Utviklingen av melaninflekker har gått feil vei. Fra 2011 og til i dag har det i gjennomsnitt økt fra at 13% av filetene var affisert til 19 prosent.

Larsson fortalte også om regionale forskjeller.

- Utviklingen av melaninflekker har gått feil vei. Fra 2011 og til i dag har det i gjennomsnitt økt fra at 13% av filetene var affisert til 19 prosent, sier Nofima forskerThomas Larsson under Havbruk 2016. Illustrasjonsfoto: arkivbilde.
- Utviklingen av melaninflekker har gått feil vei. Fra 2011 og til i dag har det i gjennomsnitt økt fra at 13% av filetene var affisert til 19 prosent, sier Nofima forskerThomas Larsson under Havbruk 2016. Illustrasjonsfoto: arkivbilde.

I Nord-Norge er nivået generelt lavere, og de har ligget stabilt på mellom 13 og 15 %. Men i fjor høst økte forekomsten betraktelig også i nord og er nå på 17 %, sa han.

De fleste mørke flekkene finner man i buken, men det er gjerne de som er i ryggfileten, som også gjerne er store, som volder mest tap.

Les også: Lakselusen har dårlig suksess under fem grader

- Vi så at det i Nord-Norge var tre ganger så mange fileter, sammenlignet med Midt-Norge, der det var store problematiske ryggflekker.

SAV

Han sa man fra tidligere vet at SAV3 medfører økt forekomst av mørke flekker, men de lurte på om det også kunne ses det samme med SAV2

- Når vi kjørte dataene våre opp mot sykdomsregistrene så vi samme mønsteret for forekomst som vi tidligere har sett med SAV3. Det er en klar korrelasjon mellom økt forekomst av flekker i filet og utbrudd av PD og CMS, sa han.

- Dette gjør at det kan være interessant å se nærmere på disse faktorene.

Økologisk laks

Man så også på om det var forskjeller i flekkfrekvens mellom økologisk laks og konvensjonell.

- Her fant vi en reduksjon i forekomst av møre flekker sammenlignet med konvensjonell laks. Vi fant også en kraftig reduksjon av de store flekkene, men vi kan også konkludere at økologisk laks ikke er noen garanti for flekkfri fisk.

Også her ønsker de å se nærmere på årsak.

Les også: Vil ta lang tid å utvikle nye lusemiddeltyper

- Vi ser også at når de økologiske laksene diagnostiseres med PD får de økte forekomst av mørke flekker.

Ørret

I prosjektet ble det også registrert mørke flekker hos ørret.

- Forekomsten er lavere enn for laks, men vi ser den samme utviklingen, at det øker.