Forskere ved Havforskningsinstituttet har sett på hvilke områder som egner seg for oppdrett til havs. Fotograf: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Lokalisasjonene som er best for offshore oppdrett

Passelig strøm og temperatur er avgjørende for at oppdrettslaks skal trives i anlegg ute i havet. Havforskningsinstituttet har vurdert hvilke norske havområder som kan oppfylle oppdrettsfisken sine krav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Mens villfisk flytter seg dersom den ikke liker vintertemperaturen eller strømforholdene, har ikke oppdrettsfisk som holdes i merder denne muligheten. Dette kan gå utover dyrevelferden, sier Frode Vikebø som leder forskningen innen «Marine prosesser og menneskelig påvirkning» ved Havforskningsinstituttet.

Sokkelen kan være løsningen

Forskning ved Havforskningsinstituttet viser at vedvarende strømstyrke som smålaks opplever ikke bør overstige ca. 50 cm/s. Men generelt tåler stor laks mer enn liten. Når temperaturen er 3 °C er laksen sin kapasitet til å svømme mot strømmen betydelig dårligere enn ved 8-23 °C.

- Selv om laks vokser best ved ca. 9-18 °C kan den fint tåle langt lavere temperaturer, men da synker altså evnen til å håndtere sterk strøm, forklarer Vikebø.

De beste områdene for havbruk til havs ser ut til å være på sokkelen utenfor Midt-Norge og i Nordsjøen.

- Den lave temperaturen i Barentshavet gjør at disse områdene er mindre egnet enn områder lenger sør langs kysten.

Figurene viser hvor egnet ulike havområder er for oppdrett av laks. I figuren til venstre er det tatt hensyn til strømhastighet. I figuren til høyre er det tatt hensyn til temperatur med tanke på hvordan denne påvirker tåleevne for strømhastighet. Sorte områder er i utgangspunktet uegnet for laks på grunn av for høy strøm, men ulike typer oppdrettsanlegg kan gi skjermingseffekt slik at det likevel kan være mulig med oppdrett også i disse områdene. Hvite linjer viser dybdekontur (100, 200, 300 og 400 meter). Illustrasjon: Havforskningsinstituttet. (Trykk på bildet for en større utgave).

Kystnære anlegg krever tiltak mot strøm

- Resultatene for toleranse for strøm og temperatur utelukker i utgangspunktet hele det kystnære området der den norske kyststrømmen frakter vann nordover, og i tillegg området der den grunne sokkelen stuper ned i dyphavet, sier Vikebø og presiserer at dersom det skal drives oppdrett i dette området, så må det settes inn tiltak for å redusere strømmen som fisken utsettes for. 

Teknologi kan redusere strømmen

Vikebø påpeker at undersøkelsene de har gjort, er basert på strøm i de frie vannmassene uten at det er tatt hensyn til at denne kan reduseres gjennom utforming av oppdrettsanleggene.

- De valgene som oppdretterne gjør i forhold til hvordan anleggene utformes, vil gi ulike skjermingseffekter på strøm. Det er strømmen fisken utsettes for som er avgjørende, ikke strømmen på utsiden av anleggene. Dette blir spesielt viktig i de områdene hvor vi finner spesielt sterk strøm, sier Vikebø.

Les hele artikkelen på Havforskningsinstituttet sine nettsider.