Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Gustav Erik Blaalid.

Samlar NIFES og Havforskingsinstituttet til eitt institutt

Regjeringa melder at dei vil samle Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Havforskingsinstituttet til eitt institutt frå første januar 2018. Sissel Rogne vert direktør for det sammenstilte instituttet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Det er venta ein sterk vekst innan marin sektor i åra framover. Det aukar behovet for meir kunnskap og fagleg samspel. Med det nye instituttet etablerer vi eit breiare og meir konkurransekraftig forskingsinstitutt, også internasjonalt, seier fiskeriminister Per Sandberg (FrP) i ei pressemelding.

Saman skal NIFES og Havforskingsinstituttet utvikle vidare det faglege kunnskapsgrunnlaget frå hav til mat. Dei har i dag ulike, men komplementære oppgåver. Det nye instituttet skal leggje betre til rette for tverrfaglege prosjekt der havmiljø, havstraumar, fiskeernæring og førekomsten av uønskte stoff i sjømat sjåast i samanheng. Instituttet skal óg utvikle vidare kunnskapsgrunnlag gjennom auka samspel om fag, infrastruktur og drift.

NIFES og Havforskingsinstituttet er lokaliserte i nærleiken av kvarandre i Bergen. Det er allereie ein prosess i gang som vurderer ei mogeleg samlokalisering av marine forskingsmiljø i Bergen.

- Gir større bredde

Havforskningsdirektør og professor Sissel Rogne blir direktør for det sammenstilte instituttet, ifølge Havforskningsinstituttet.

– Fusjonen gir oss større bredde og bedre muligheter til å jobbe mer helhetlig med å forvalte havets og kystens ressurser, sier Rogne i en pressemelding.

Ole Arve Misund er direktør på NIFES. Han er nylig utnevnt til direktør for Polarinstituttet, der han tiltrer 1. september 2017.

– Sammenslåingen av Havforskningsinstituttet og NIFES gir grunnlag for en bedre og mer relevant kunnskapsfrembringelse og en mer helhetlig rådgivning, sier Misund i meldingen.

De to direktørene kommer til å stå for sammenslåingsprosessen sammen, og ny felles struktur skal være på plass 15 oktober.

Ole Arve Misund og Sissel Rogne. Foto: Erlend Astad Lorentzen.