Taredyrking er ennå på pilotstadiet i Norge og selskapet Seaweed Energy Solutions har i år produsert rundt 25 tonn. Foto: Jon Funderud, Seaweed Energy Solutions.

Vil utvide og oppskalere tareproduksjonen

Seaweed Energy Solutions (SES) vil utvide sin produksjon på Frøya i Trøndelag. - Vi begynner å nærme oss en effektiv og skalerbar produksjon for høykvalitets matprodukter, opplyser daglig leder Jon Funderud til kyst.no.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet er basert i Trøndelag og driver utvikling av nye teknologier for industriell dyrking av tare. Daglig leder Jon Funderud sier til kyst.no at de produserte 20 tonn tare i fjor, og påpeker at dette er fortsatt en småskala produksjon hvor de jobber med å løse ulike flaskehalser i verdikjeden.

- Men vi begynner å nærme oss en effektiv og skalerbar produksjon for høykvalitets matprodukter, sier han.

Bedriften er involvert i tareprosjekter gjennom hele verdikjeden, fra sporer til ferdig produkt, med hovedfokus på selve dyrkingen.

Les også: Produserer 25 tonn i år – Potensialet er millioner

Jon Funderud, daglig leder i Seaweed Energy Solutions sier til kyst.no at de vil utvide produksjonen noe, og ønsker å produsere mer enn 20 tonn dette året. Foto: Therese Soltveit.

- Stadig nye henvendelser

Seaweed-sjefen påpeker at de har merket en stor økning i interessen for tare de siste par årene.

-  Vi får stadig henvendelser fra nye små aktører som ønsker å komme i gang med taredyrking. Det er positivt at det er interesse for å starte dyrking, men også viktig å påpeke at markedet ennå ikke er modent for storproduksjon. Det er mye spennende som skjer innen tare til mat, men ennå en stund til det er behov for store volumer i matmarkedet, fastslår Funderud.

Selskapet har planer og ambisjoner om å utvide driften utover året.

- Vi planlegger å øke produksjon noe i 2017 og deretter skalere opp i takt med etterspørselen, opplyser Funderud til kyst.no.

Ønsker samarbeid på tvers av næringer

På lengre sikt har selskapet stor tro på industrielle markeder som fôr og bioenergi, men ser de ser også at det kreves et skikkelig teknologiløft for å muliggjøre dette.

- Vi har gjort mye grunnarbeid gjennom flere år med FoU, men det er fortsatt behov for investeringer i et langsiktig og profesjonelt teknologiløp for storskala dyrking av tare. Her vil vi utfordre norske teknologifirmaer til å kontakte oss, oppfordrer han. 

- Det er store tekniske utfordringer som skal løses og det er behov for samarbeid på tvers av marine og maritime næringer. I Norge finnes enorm kompetanse innen havbruk, fiskeri og offshore og sammen kan vi komme langt, legger han til.

Funderud er sikker på at dyrking av tare kommer til å bli en stor og viktig industri i Norge.

- Det er på tide, og timingen er riktig. Det er utallige muligheter innenfor mat til mennesker, sunnere og mer bærekraftig fôr til fisk og dyr, og bioraffinering.

  • SES har i snart 10 år jobbet med forskning og teknologiutvikling for dyrking av tare.
  • I 2014 satte de ut deres første storskala pilotanlegg utenfor Frøya med en produksjon i størrelsesorden 100 tonn, som er et av de største anleggene for taredyrking i Europa.
Taredyrking. Foto: Jon Funderud, Seaweed Energy Solutions.