Sunde er forsker ved Sintef Fiskeri & havbruk. Jobber med merdteknologi blant annet.

Vil styrke nasjon og næring

Med fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen sjøbasert lakseoppdrett, mener Leif Magne Sunde fra Sintef, at Tekmar kan bidra til at næringen stimulerer til å finne fremtidens langsiktige løsninger. – Vi ønsker å skape en kultur hvor alle ikke bare ser på seg selv og egne komponenter, sier han.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det er om en drøy måned at Tekmar-konferansen går av stabelen i Trondheim. Den overordnede tittelen på konferansen er "Dopet på høy laksepris - kan økte produksjonskostnader og grønnere profil skape innovasjon?".

- Tittelen er en spissformulering av dagens situasjon, og timingen er god til å gå inn på det, da oljenæringen sliter i det parallelle bildet. Oppdrettsnæringen er likevel avhengig av høye priser for at det skal gå rundt, poengterer Sunde, som er programansvarlig for konferansen.

Han forteller at dagens produksjonskostnader er farlig høye da de kan føre til økt konkurranse at driften kan flyttes til andre land, samt at næringen kan bli utkonkurrert av landanlegg da kostnadene ender opp på de samme.

- Nå gjelder det for næringen å få kontroll på produksjonskostnadene, og der er det mange faktorer, også annet enn lakselus. Når problemene skal løses er det viktig å få med at det ikke bare vil finnes en fasit. Dette er noe vi vil ta for oss, sier han.

Stor deltagelse

I fjor satte konferansen rekord med 303 deltagere seg, og hele 70 prosent av disse kom fra næringsaktører.

Hva tenker du om ny rekord i år?

- Vi tar ikke spesielt sikte på å nå ny rekord. Målet vårt er å få inn riktige og relevante deltagere. I år har vi blant annet fått flere henvendelser fra oljeindustrien som ser mot muligheter innen havbruk. Det synes vi er spennende, opplyser Sunde.

Han forteller at de på konferansen ønsker å gi deltagerne trender og teknologier, som vil kunne bli "Gamechangers", for å gjøre lakseoppdrettet grønnere, og styrke nasjon og næring i Norge.

Programmet er delt inn i sesjonene:

Sesjon 1: Velkommen og motivasjon

Sesjon 2: Kostnadsjakt - kan nye teknologier, metoder og prosedyrer redusere produksjonskostnad?

Sesjon 3: Grønt havbruk med nye teknologier - tid for "gamechangers"?

Sesjon 4: Rom for samarbeid

Arrangementet går av stabelen tirsdag 1. og onsdag 2. desember på Clarion Hotel & Congress i Trondheim. Norsk Fiskeoppdrett som har nærmere 40 års erfaring på formindlingssiden, er en av aktørene som holder foredrag i Sesjon 4, med foredraget «Hvordan syntetisere og "smitte" FoU-kunnskap til merdkanten», ved redaktør Pål Mugaas Jensen.

For mer informasjon og program se Tekmars hjemmeside.