I sammenliknbare forsøk, har LetSea lykkes med å få overlevelsesgraden opp fra 85% til 94% ved å bruke storsmolt fra lukket anlegg på land. I tilsvarende forsøk med storsmolt fra RAS-anlegg, kom overlevelsesgraden opp til hele 96,5%. Foto: : Marius Fiskum /Norges Sjømatråd.

Har klart å øke overlevelsen betydelig med storsmolt

Gjennom flere forsøk med storsmolt, har LetSea vist at laksen kan vokse langt raskere og bli mer robust om den får bli lenger på land. Det er også gjennomført forsøk som viser at overlevelsesgraden ved sjøutsett kan komme over 96%.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Kan vi øke overlevelsesgraden med 10%, så betyr det selvsagt enorme summer på bunnlinjen for oppdretteren, sier daglig leder ved LetSea, Kristian Johnsen i en pressemelding.

Han legger også vekt på betydningen dette har for dyrevelferden.

- Fiskehelse er nøkkelen til videre vekst for næringen. Selv en liten økning fra dagens normale overlevelsesgrad på rundt 85%, er et viktig framskritt. De færreste kan nå våre forsøksresultater, men kunnskapen kan hjelpe flere til å bli bedre.

De skriver videre at i sammenliknbare forsøk, har selskapet lykkes med å få overlevelsesgraden opp fra 85% til 94% ved å bruke storsmolt fra lukket anlegg på land. I tilsvarende forsøk med storsmolt fra RAS-anlegg, kom overlevelsesgraden opp til hele 96,5%.

Fakta om LetSea

  • LetSea er Norges største forsøk- og forskningssenter for havbruk, lokalisert i Dønna kommune på Helgeland. Navnet avspeiler hovedoppgaven; å se etter nye muligheter innenfor havbruk. Bedriften har over 220 forsøksenheter på seks ulike lokasjoner.
  • LetSea dekker hele spekteret av næringens behov med alle nødvendige fasiliteter som forsøks- og fullskala merder i sjø, RAS-anlegg, kar på land og våtlab.
  • Kundene er både norske og internasjonale oppdrettere, forskningsinstitusjoner, fôrprodusenter og utstyrsleverandører. LetSea har i dag 40 ansatte og planlegger for videre vekst og et bredere engasjement, bl.a. i bedrifter som utvikler ny teknologi og metodikk for havbruksnæringen.
  • Oppdragene favner hele spekteret av forsøk og forskning med et industrielt, praktisk utgangspunkt og helhetlige konsepter for lønnsom og bærekraftig produksjon, bedre fiskehelse og redusert miljøavtrykk.

- For oppdretterne er det et selvsagt mål å holde overlevelsesgraden så høy som mulig og næringen har oppnådd mye sammenliknet med villaksens naturlige seleksjon. I naturen overlever knapt 5% av laksen overgangen til saltvann, fra smolt til smålaks. Fisken skal venne seg til nye omgivelser med nye bakterier og sykdommer. Tilsvarende utfordringer møter også oppdrettslaksen i denne fasen.   

Nøkkelen er kontroll

LetSea er Norges største forsøks- og forskningssenter for havbruk, og har tidligere greid å produsere laks på nær halvparten av den normale produksjonstiden. Også ved disse forsøkene ble det brukt storsmolt i RAS-anlegg.

- Et RAS-anlegg gir bedre kontroll med alle faktorer som påvirker fisken, forteller Johnsen.

– Det handler om å kombinere kunnskap om teknologi med biologi, om å styre vannkvalitet, temperatur, fôropptak og flere andre, avgjørende faktorer for velferd, helse og vekst.

Mindre sykdom og bedre økonomi

Gjennom flere år har LetSea gjennomført forsøk med storsmolt under varierende forhold og resultatene peker samme vei.

–Fiskehelse og økonomi går hånd i hånd, mener Johnsen.

–Vi har registeret mindre lusepåslag, økt fiskehelse og filetkvalitet, kortere produksjonstid, lavere fôrfaktor og produksjonskostnader. Det er fullt mulig å få både i pose og sekk om dagens teknologi og kunnskap brukes riktig.