Illustrasjonen viser ulike typer marin observasjonsmetodikk. Når utstyret ikke er i bruk eller trenger vedlikehold, vil det være å finne i Norsk havlaboratorium. Illustrasjon: Glynn Gorick.
Illustrasjonen viser ulike typer marin observasjonsmetodikk. Når utstyret ikke er i bruk eller trenger vedlikehold, vil det være å finne i Norsk havlaboratorium. Illustrasjon: Glynn Gorick.

Havforskningen åpner Norsk havlaboratorium

- Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen satser på felles fasiliteter og et felles løft for samarbeid og innovasjon i de romslige lokalene på Marineholmen, melder Havforskningsinstituttet.

Publisert

Havforskningsdirektør Sissel Rogne og rektor Dag Rune Olsen fra Universitetet i Bergen (UiB) er vertskap når Norsk havlaboratorium åpner mandag 30. mai. Statsminister Erna Solberg står for den offisielle åpningen.

Samler utstyr på én plass

Det er Havforskningsinstituttet, UiB og Forsvarets forskningsinstitutt som står bak Norsk havlaboratorium, som er finansiert gjennom en rekke infrastrukturprosjekter fra Forskningsrådet. Frem mot åpningen er det hektisk aktivitet for å få på plass alt utstyret som sorterer inn under marin overvåkningsteknologi på de ulike institusjonene. Denne teknologien skaffer data som blant annet er viktig for å følge klimaendringene i havet tett, overvåke hvordan økt temperatur påvirker dyreplankton, fisk og andre marine arter og effekter av mulige oljeutslipp i sårbare områder.

– På Marineholmen utvikles, vedlikeholdes og repareres fjern- og selvstyrte undervannsfarkoster, forankrede rigger og glidere, bøyer, undersjøiske observasjonsplattformer og annet utstyr som gjør det mulig å se ”hva som skjer, når det skjer” under havoverflaten, forteller Olav Rune Godø, som er en av initiativtakerne til havlaboratoriet sammen med Rolf Birger Pedersen fra UiB.

Forretningsmuligheter for norsk industri

Norsk havlaboratorium arbeider tett med industrien for å få frem teknologi og kompetanse til framtidens observasjons- og overvåkningsmetoder. Det er i hovedsak prototyper av ulik teknologi som er samlet i den store lagerhallen. Dette utstyret kan settes i produksjon av industri som ser et forretningspotensial i teknologien. Petroleumsindustrien opplever nedgangstider, og mye spisskompetanse og arbeidskraft herfra har overføringsverdi til aktivitetene på Marineholmen, sier Godø.

Havlaboratoriet huser ikke bare dagens teknologi, men skal også være en ”kreativitetslab.” for ingeniører, forskere og studenter på tvers av institusjoner, industrier og prosjekt.