En undersøkelse funnet at ca halvparten av forbrukere og ledere for næringsmiddelbedrifter i USA foretrakk offshore-oppdrett fremfor f.eks. landbasert.

Amerikanere vil helst ha oppdrettsfisk fra offshore-lokaliteter

Oppdrett i anlegg langt til havs kan få stor innvirkning på utviklingen av fisk- og sjømatmarkedet i USA, ifølge en ny studie. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Studien har sett på hvilke holdninger både forbrukere og profesjonelle næringsmiddelbedrifter har rundt hva som tilbys av matvarer til konsumentene. Den ble utført av forretningsstrategi og rådgivingsselskapet Changing Tastes, i samarbeid med markedsbyrået Datassential.

- Vi fant ut at mange amerikanere er interessert i å kutte ned på kjøttinntaket og vil heller spise mer fisk og sjømat. Men de har bekymringer knyttet til måten fisk og sjømat blir produsert på, sier Arlin Wasserman, gründer og partner på Changing Tastes.

Stoler mest på offshore-anlegg

Studien viser at både forbrukerne og bedriftene er mest bekymret for forurensing til vann fra oppdrettsanleggene, samt bruk av antibiotika og pesticider. Det er ulik grad av bekymring enten anleggene er på land eller kystnært, men samlet sett betraktes akvakulturvirksomhet nær kysten som minst foretrukket.

Rundt halvparten av de spurte mener at offshore-oppdrett produserer en fisk med høyere kvalitet, som er renere og fri fra antibiotika, pesticider og andre kjemikalier. De mener også at slik produksjon er bedre for miljøet, har mindre innvirkning på dyrelivet og er mer skånsom sammenlignet med andre akvakulturmetoder.

- Når vi ser litt nærmere på studien finner vi ut av at amerikanere ennå har ikke etablerte klare preferanser, og noen foretrekker oppdrettsfisk framfor villfanget, sier Wasserman.

En fjerdedel av forbrukere og operatører mener at denne type oppdrett er bedre for miljøet enn fiskeri.