Stadionbassenget. Illustrasjon: NagellD AS

Framo blir 50 prosents eier i Stadionbassenget

Framo kjøper seg inn og blir partner med oppdrettselskapet Lingalaks i selskapet Stadion Laks. Sammen skal de utvikle innovasjonsprosjektet Stadionbasseng som er et lukket flytende produksjonsanlegg for laks som er planlagt å stå ferdig i 2023.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 - Målet med Stadionbasseng er å eliminere problemer med lakselus, rømming og organisk avfall i tillegg til å gi laksen gode voksevilkår. Vi er svært glade for at Framo ønsker å investere i dette viktige prosjektet, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks som er selskapet bak Stadionbasseng prosjektet.  

Et lukket, flytende, produksjonsbasseng 

Framo og Lingalaks har nå inngått avtale om å eie 50 prosent hver i prosjektet som har fått tildelt utviklingskonsesjoner tilsvarende 1 849 tonn biomasse. Bassenget skal være en flytende, lukket gjennomstrømnings produksjonsenhet på 39 x 117 meter for oppdrett av laks. Sett ovenfra ser bassenget ut som et stadionanlegg – derav navnet. 

Avtalepartnerne bak StadionLaks. Foto: Øystein Klakegg

- Vi deltar i dette prosjektet for å kunne utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet. Vår ekspertise er å flytte store mengder veske på en kontrollert måte. Målet er å bli den foretrukne leverandøren av pumpesystemer til havbruk over hele verden, sier Oddbjørn Jacobsen, direktør i Framo Innovation.

Innovasjonsprosjektet som kan løse store utfordringer 

Anlegget skal kunne redusere eller totalt eliminere problemer med lakselus, rømming, sykdommer og alger, samt finne bedre måter å håndtere fôrrester og avfallsstoffer. Planen er at slammet og organisk avfall som fôrrester og avføring fra fisken, samles opp og blir utnyttet som en ressurs.

- Vi i Lingalaks jobber for å finne løsninger som kan gi best mulig fiskehelse og minimere belastningen for omgivelsene. Vi har jobbet med Stadionbasseng i 4 år, og ser nå frem til å sette det i drift i 2023. Blir det så bra som vi tror kan dette ha store positive effekter for fiskehelsen, sjømatproduksjon i fjordene og for hele oppdrettsbransjen, sier Erlend Haugarvoll, styreleder i Lingalaks og Stadion Laks. 

Bassenget er planlagt produsert i Norge. Konseptet har en teknologi som sikrer at verdiskapning og arbeidsplasser fortsatt blir i landet, og at laksen forblir i sjøen i Norge, i stedet for å flyttes på land i utlandet.

Verdensledende pumpeteknologi

Framo skal være ansvarlig for det komplette strømningssystemet. Dette inkluderer vanninntak fra ulike dyp, sirkulasjon i oppdrettsvolumet, slamfjerning og styringssystemer. 

- Lukkede og delvis lukkede anlegg trenger store pumper for å skifte ut vannet og skape ideelle strømforhold. Dette er Framo sin ekspertise. Når vi vet at Alfa Laval, våre eiere, er verdensledende innen slam- og vannbehandling, er det liten tvil om at dette er et godt utgangspunkt for et fruktbart partnerskap, sier Martijn Bergink, administrerende direktør i Framo AS.