Sør-Trøndelag tingrett gav Frode Reppe medhold i arbeidsrettsaken mellom ham og NSL. Foto: Jensens/Wikipedia.

Reppe om dommen: - Jeg er meget godt fornøyd

Frode Reppe er fornøyd med at oppsigelsen fra NSL ble kjent ugyldig i tingretten. - Det er en lykkelig dag for Frode, medgir advokat Nina Sandnes.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sør-Trøndelag Tingrett har enstemmig funnet at NSLs oppsigelse av Frode Reppe er ugyldig. Han må likevel slutte på dagen, men NSL er pålagt å betale både saksomkostninger og erstatning. 

- Jeg er meget godt fornøyd, sier Frode Reppe til Kyst.no i en kort kommentar til dommen. 

Hva han tenker om at han må gi seg, eller om han har en annen jobb i kikkerten vil han ikke kommentere.

- Vant 100 %

Reppe sin advokat Nina Sandnes fra Kluge Advokatfirma, forteller til Kyst.no at hun også er fornøyd med rettens vurdering, av det man gikk til sak for å få prøvd. 

- Vi gikk til retten for å få avgjort om oppsigelsen av Reppe var gyldig. Og der vant vi 100 % på at den var ugyldig, sier hun til Kyst.no 

Nina Sandnes er svært kritisk til hvordan Robert Eriksson har håndtert Reppe-saken. Foto: Kluge Advokatfirma.

Krass kritikk til Eriksson

Sandnes viser videre til at man i en bedrift med 500 ansatte blir en del av det store fellesskapet, mens i en liten bedrift med syv ansatte, må lederen sørge for at alle er inkluderte. 

- Siden oppsigelsen har dagene gått, Frode har vært noe sykemeldt, men stått i stillingen. Om man skal finne mening i å fortsette i virksomheten avhenger av hvordan arbeidshverdagen går, og hvordan bedriften ledes. 

- Med Robert Eriksson som leder har jeg vært klar på at jeg ikke anbefaler Frode å fortsette i NSL. Det er det mange grunner til, hvorav en av dem er Erikssons manglende evne og/eller vilje til nødvendig kommunikasjon. Legger man til Reppes opplevelse av hans arrogante fremtoning, ville dette åpenbart blitt belastende for Reppe. Hvorvidt NSL overlever med en slik leder, får fremtiden vise.

- Grusomt 

Advokaten påpeker videre at hele saken har vært en svært krevende, og helt unødvendig påkjenning for Reppe.

- Saken kunne vært direkte avklart mellom partene lenge før den kom så langt som den har gjort. Reppe har blitt utstøtt og det har naturlig nok vært særdeles krevende. En god leder med de rette lederegenskapene, ville forhåpentligvis hatt både evne og vilje til å løse en sak som denne på en formålstjenlig måte for partene isolert sett, og ikke minst NSL sine medlemmer.

- Det er en lykkelig dag for Reppe i dag. Han har fått medhold i at oppsigelsen av ham var ugyldig, og han hat fått tilkjent erstatning og oppreisning for det han har gått gjennom, oppsummerer hun. Dommen er i tillegg enstemmig, summerer hun.

Kyst.no kommer tilbake med kommentar fra NSL-leder Robert Eriksson.