Robert Eriksson som er administrerende direktør i NSL mener ingen har vunnet i dommen fra tingretten. Foto: Håvard Holmøy.

- Skal vurdere grunnlag for anke

Robert Eriksson i NSL forteller de skal gå grundig gjennom dommen og vurdere grunnlag for eventuell anke i Reppe-saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sør-Trøndelag Tingrett har i avsagt dom i Reppe-saken og funnet at oppsigelsen av ham er ugyldig. Retten slo samtidig fast at hans ansettelsesforhold i NSL opphører umiddelbart.

Reppe selv forteller han er fornøyd med dommen. Når det gjelder den andre parten i saken er ikke de like lystige, men de er ikke negative heller.

- Dommen bekrefter at det er ingen vinnere i slike saker. Ingen av partene har fullt og helt vunnet frem. De enste vinnerne er advokatene, kommenterer  Robert Eriksson administrerende direktør i NSL overfor Kyst.no.

Eriksson er tilfreds med at Reppe ikke får fortsette i organisasjonen.

-  NSL konstaterer at både den ansatte og arbeidsgiver ville ha kommet langt bedre ut om man hadde akseptert vårt tilbud om en omforent løsning. I dag vil begge parter sitte igjen med et betydelig økonomisk tap, påpekes det. 

Organisasjonen er dømt til å betale nær 1,4 millioner av nær 2,5 millioner av Reppes saksomkostninger. I tillegg slår dommen fast at NSL må betale Reppe 50 tusen i oppreisning, drøye 23 tusen i erstatning for tapte feriepenger, og 400 tusen for fremtidig tapt erverv.

-  Dette illustrerer klart og tydelig at det her er ingen vinnere hverken juridisk eller økonomisk, mener han.

- Kommenterer ikke personkarakteristikker

Reppe sin advokat Nina Sandens kom med sterk kritikk av Robert Eriksson i både måten han har behandlet Reppe på, samt hans lederstil. Hun var også tydelig på at hun frarådet Reppe å fortsette i arbeidsforholdet.

- Hvilke råd Sandnes gir til sin klient får bli en vurdering mellom Sandnes og klienten. Men jeg registrerer at dommen er tydelig på at Reppe umiddelbart må fratre sin stilling. Jeg regner med retten har basert domslutningen på det som har kommet frem i rettsaken og ikke råd og samtaler fra Sandnes og hennes klient, kommenterer Eriksson.

- Utover dette har jeg ingen kommentarer til hennes personkarakteristikker. Uttalelsene hennes får stå for egen regning.

- Hva tenker dere om å anke?

- Vi tar dommen til orientering. Vi skal sette oss ned med våre advokater, gå grundig gjennom dommen og vurdere grunnlag for eventuell anke, sier Eriksson avslutningsvis.