Rensefisk AS har gjenfangstet over 1,3 millioner rensefisk i høysesongen i fjor. Foto: Rensefisk AS
Rensefisk AS har gjenfangstet over 1,3 millioner rensefisk i høysesongen i fjor. Foto: Rensefisk AS

Sørget for gjenbruk av over en million rensefisk

Rensefisk AS opplever en solid økning i antall gjenfangtsoppdrag av rensefisk i laksemerdene. Driftsleder Mats Ulseth Ranheim sier til Kyst.no at de har samlet opp over 1,3 millioner fisk, bare i høysesongen i fjor.

Publisert

Rensefisk AS har drevet med fiske av leppefisk til havbruksnæringen i ni år, og de siste årene har de også drevet med gjenfangst av lusespiserne i laksemerdene. Ifølge selskapet vil flere og flere oppdrettere gjenbruke lusespiserne.

– Vi hadde i fjor 85 oppdrag i høysesongen mai til desember, hvor vi gjenfangstet 1 328 805 rensefisk. Det gir et snitt på 15 633 rensefisk per oppdrag, forteller prosjekt koordinator og driftsleder Mats Ulseth Ranheim til Kyst.no.

Ranheim tok i fjor over gjenfangstdriften i selskapet for Tor Gunnar Otterlei, og har jobbet i Rensefisk AS siden 2016.

Mats Ranheim er prosjekt koordinator i Rensefisk AS, og har ansvaret for gjenfangstdriften til selskapet. Foto: Privat.
Mats Ranheim er prosjekt koordinator i Rensefisk AS, og har ansvaret for gjenfangstdriften til selskapet. Foto: Privat.

– Å ha ansvar for gjenfangsten er utrolig givende, sier han.

Større dekning langs kysten

Selskapet har sin hovedbase på Averøya i Møre og Romsdal, men opererer i store deler av norskekysten.

– Vi jobber nå i større områder enn tidligere. Per i dag har vi båter langs hele norskekysten, for å være nær der oppdretterne holder til. Så frakter vi mannskap opp eller ned til de ulike fartøyene, etter hvor oppdragene er i landet, forteller Ranheim.

Han påpeker at selskapet det siste året har hatt en solid økning i antall oppdrag.

– Vi er fornøyd med denne økningen, og ser fram til hva 2018 vil bringe, sier han.

Les også: – Gjenfangstet over 50 % av rensefisken fra laksemerd

Høysesongen for gjenfangst er fra våren og utover høsten og vinteren, men de har arbeid hele året.

– Utenom sesong, er det stort sett oppdrag der en lokalitet skal slakte ut fisken eller gjennomføre ulike operasjoner i merden, at vi er på plass for å ta ut rensefisken. Vi er nå i Hardanger og jobber for Tombre-gruppen, der vi gjør gjenfangst i to merder på en lokalitet.

- Gjenbruker for bærekraft

Håkon Tombre sier til Kyst.no at de har hyret inn selskapet på lokaliteten Teigland, fordi arbeidet for dem er resurskrevende, samtidig mener han det er viktig at de som utfører jobben har fullt fokus på oppgaven.

I de to merdene på lokaliteten er det nå mellom 7-10 000 stykk rensefisk, så Tombre er spent på hvor mye man klarer å få opp av fisken.

- Årsaken til at vi gjenbruker fisken er ut ifra et bærekraftperspektiv. Vi skal starte slakting fra merder med stor laks, og det er det interessant å prøve å ta vare på mest mulig av rensefisken over i merder med liten laks, som skal stå noen måneder lengre før slakting.

Daglig leder Håkon Tombre i Tombre Fiskeanlegg er spent på å se hvor mye rensefisk man klarer å gjenfangste på lokaliteten deres. Foto: Therese Soltveit. 
Daglig leder Håkon Tombre i Tombre Fiskeanlegg er spent på å se hvor mye rensefisk man klarer å gjenfangste på lokaliteten deres. Foto: Therese Soltveit. 

Målet er å forlenge brukstiden av rensefisken.

- Dette er fisk som alt har lært å beite lus slik at vi unngår tradisjonell avlusing. Så er det og et poeng å gjøre seg erfaringer i metodikk, overlevelse, gjenfangstmengde, og virkningsgrad i ny merd opp mot tilsetting av ny rensefisk fra produsent, sier Tombre.

Han påpeker at det er første gang selskapet leier inn folk til å gjøre slikt arbeid.

- Vi tror det er viktig at vedkommende har full fokus på jobben, har godt utstyr, god kapasitet, arbeider skånsomt med rensefisken, og ikke minst får arbeide uforstyrret versus våre andre aktiviteter på lokaliteten, sier han.

Om de sparer penger på gjenfangst vet de enda ikke, men Tombre sier de selvsagt vil evaluere dette i etterkant.

- Økonomien i dette avhenger av hvor mye rensefisk man klarer å gjenfangste, overlevelsen etter overføring til andre merder, og målbare reduksjoner i lusenivå etter overføring. Håpet er at dette kommer vesentlig bedre ut enn å sette inn ny rensefisk. Dermed kan behovet for rensefisk reduseres noe totalt sett, sier han.

Utvikler nye redskap og teknikker

Rensefisk AS jobber nå med å utvikle egne redskaper og teknikker for gjenfangst av rognkjeks i merd. Blant annet jobber de med å utvikle ulike typer teiner.

– Vi bruker tiden utenfor høysesong effektiv til produktutvikling, ettersom det nå er tid og ressurser til å gjøre det, forteller Ranheim.

Selskapet har det siste året investert i flere fartøy og en ROV, som gjør at de kan bruke undervannskamera for å studere fisken.

– Da ser vi hvor den står og hvilken adferd den har under fisket, opplyser han.

Selskapet er til vanlig rundt 5-6 stykker som jobber med gjenfangst i selskapet, ellers i høysesong er de rundt 12 ansatte.

Rensefisk AS på merdkanten for å hjelpe å gjenfangste rensefisk på lokalitet. Foto: Rensefisk AS
Rensefisk AS på merdkanten for å hjelpe å gjenfangste rensefisk på lokalitet. Foto: Rensefisk AS
Rensefisk AS ute på oppdrag på merdkanten. Foto: Rensefisk AS.
Rensefisk AS ute på oppdrag på merdkanten. Foto: Rensefisk AS.