Ole Kristian Hess-Erga snakket på Sats Marint om kveiteproduksjonen til Sogn Aqua og markedssituasjonen for arten. Foto: Ole Andreas Drønen/Kyst.no.

- Stort marked for kveite

«Sats Marint»: Kveite er en godt betalt oppdrettsfisk, og er godt anerkjent i markedet. Men kan produksjonskostnaden la vinningen gå opp i spinningen?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Sogn Aqua ble etablert i 2007 og utvikler fremtidens landbaserte kveiteoppdrett. Selskapet produserer kveite i krystallklart dypvann fra Sognefjorden under merkenavnet Glitne. Det spesialtilpassede landbaserte oppdrettsystemet til selskapet er modulbasert med alle nødvendige vannbehandlingstrinn integrert i oppdrettsbassengene deres.

Ole Kristian Hess-Erga har en 20% stilling som forsker i NIVA, men bruker mesteparten av tiden sin på å bygge matfiskoppdrett av kveite hos Glinte, Sogn Aqua. Han holdt tirsdag foredrag under «Sats Marint» i Bergen.

På spørsmål fra publikum svarer han at produksjonskostnaden på kveite er for høy.

- Markedet er egentlig hele verden, men hovedsaklig Norge, Storbritannia, Frankrike, og det er et stort marked i USA. Prisene er gode, forteller Hess-Erga.

Få ned kostnadsposten

Kveiten deres blir slaktet på et lokalt slakteri på Brekke i Sogn.

- Hvor stort er markedet?

Vi vet at det er mange markeder som kjenner kveiten og har brukt mye kveite, så det er et stort marked. Etterhvert som vi får ned produksjonskostnaden, og får større volum så tror vi at kveiten vil nå ut til enda flere aktører. Vi får daglige spørsmål om vi kan levere fisk egentlig, poengterer han.

Kveiteyngel hos Sogn Aqua Juveniles. Foto: Sogn Aqua.

Fire lokaliteter

Slantevik (settefisk) var første anlegget til Sogn Aqua. Anlegget ble ombygget til settefiskanlegg (5-500 gram). Det er en skånsom utbygging, som er tilpasset terrenget. 

Ortnevik (Matfisk) er en av de andre anleggene deres. Her har selskapet 5 moduler à 15 x 150m. Her har selskapet hatt fisk gående i litt over to år, og har en produksjonskapasitet her på 700 tonn kveite. 

- Vi har tatt inn mye yngel i forhold til det vi har gjort tidligere. Vi baserer oss kun på å kjøpe ekstern yngel, poengterer Hess-Erga.

På Ortneset har de et tomtareal på 115 000 m2. Produksjonsarealet deres der er 50 000 m2, og det er en produksjonskapasitet på 2 800 tonn kveite. 

På Sætre (Stamfisk, yngel) har de et tomtareal på 5 000 m2 men dette anlegge utvides nå. Produksjonsarelaet på 750m2 vil derfor bli utvidet, og det vil bli en økning av produksjonskapasiteten deres her som per dags dato er på 100 000 yngel.

- Stort potensial

Utbygd kan disse lokalitetene tilsvare en produksjon på ca 3 600 tonn kveite.

Grunnprinsippene med Sogn Aquas system forteller Hess-Erga at fungerer godt.

- Potensialet er stort og vi kan effektivisere, både biologisk og teknisk. Vi skal ta ut og maksimere dette potensialet, både i eksisterende og fremtidig produksjon, sier han avslutningsvis.

Les også: Klokketro på kveiten fører til nye investeringer

Har du en nyhet du ønsker å dele eller sitter på tips om noe som skjer innen havbruksnæringen? Tips oss gjerne på redaksjon@kyst.no og merk emnefeltet med: “Tips”, så kontakter vi deg.