Bruk av varmevekslerteknologi vil sikre at Hima-anlegget kan bruke energien fra vannet for å oppnå riktig vanntemperatur i sin RAS-løsning. Foto: Green Mountain
Bruk av varmevekslerteknologi vil sikre at Hima-anlegget kan bruke energien fra vannet for å oppnå riktig vanntemperatur i sin RAS-løsning. Foto: Green Mountain

Landbasert anlegg for ørret skal bruke restvarme fra datasenter

Datasenterselskapet Green Mountain og Hima Seafood har inngått samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret i det de hevder er verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret. 

Publisert Sist oppdatert

Byggestart er i 2021 og når anlegget er fullt operasjonelt i 2023 vil restvarmen bidra i produksjonen av 9000 tonn ørret årlig. Både energiforbruket og karbonavtrykket skal dermed bli kraftig redusert i prosjektet.

På Rjukan skal Hima etablere et landbasert oppdrettsanlegg basert på resirkuleringsteknologi, også kjent som RAS. Denne teknologien mener selskapet er den mest bærekraftige, skalerbare og miljøvennlige form for akvakulturproduksjon som er tilgjengelig i dag. Når anlegget er ferdigstilt og fullt operativt, vil det produsere om lag 9.000 tonn ørret, noe som tilsvarer 22.000.000 middager per år. Dette vil uten tvil være verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Green Mountains DC2-Telemark ligger kun 800 meter fra oppdrettsanlegget. Ved å koble de to anleggene sammen med et rørsystem, kan Green Mountain levere oppvarmet vann til Hima. Dette er energi som ellers ville blitt sluppet ut i luften og sløst vekk.

Sirkulært prosjekt

Sten Falkum & Tor Kristian Gyland. Foto: Hima Seafood / Green Mountain
Sten Falkum & Tor Kristian Gyland. Foto: Hima Seafood / Green Mountain

Bruk av varmevekslerteknologi vil sikre at Hima-anlegget kan bruke energien fra vannet for å oppnå riktig vanntemperatur i sin RAS-løsning. Det samme vannet blir deretter returnert til Green Mountain etter bruk. På det tidspunktet vil vannet ha en lavere temperatur som igjen kan brukes til kjøling av datasenteret - og skaper dermed et ekte sirkulært prosjekt.

Hima Seafood og Green Mountain deler et sterkt engasjement for å minimere miljøpåvirkningen av sine virksomheter. Dette prosjektet representerer et innovativt eksempel på sirkulær økonomi i praksis.

- Å sikre en jevn og stabil vanntemperatur for fisken vår er nøkkelen til å produsere et produkt i verdensklasse. Overlegen produktkvalitet og miljømessig bærekraft er ikke bare slagord for oss, det er en del av vårt DNA», sier Hima Farm Director Joe McElwee.

CEO i Hima Seafood, Sten Falkum legger til at Green Mountains spillvarme representerer en betydelig kostnadsbesparelse i produksjonen deres.

- Vi er glade for at vårt oppvarmingsbehov kan bidra til å redusere miljøavtrykket til Green Mountain og samtidig kjøle datasenteret tilbake. Dette er virkelig en vinn-vinn-løsning for begge parter.

- Et datasenter bruker uten tvil veldig mye energi. Selv om datasentrene våre driftes av 100% fornybar vannkraft, liker vi ikke å sløse energi unødvendig. Dette prosjektet er et godt eksempel på at vi sammen kan skape et bærekraftig kretsløp. Vår visjon er å "sette den grønne standarden", og dette prosjektet støtter virkelig dette, sier administrerende direktør i Green Mountain, Tor Kristian Gyland.