Frode Mathisen i Grieg Seafood. Foto: Magnus Petersen.
Frode Mathisen i Grieg Seafood. Foto: Magnus Petersen.

Tror det blir for dyrt å lage "kjempestor" smolt i Norge

- Om vi skal produsere fisk helt opp til en kilo blir prisen rundt 50 milliarder, sier Frode Mathisen fra Grieg Seafood, og understreker at tallene sannsynligvis er undervurdert.

Publisert

Under åpningen av "Fremtidens smoltproduksjon"  i Sunndalsøra, presenterte Frode Mathisen fra Grieg Seafood sine visjoner om smoltproduksjonen i Norge.

Han er Director of Biological Performance and Planning, og viser til at smoltproduskjonen har økt jevnt og trutt, mens antall anlegg har gått ned.

- Det produseres nå rundt 341 millioner smolt i Norges, fordelt på 214 anlegg. Samtidig ser vi at kostnaden per smolt har tredoblet til tre kroner per smolt som blir levert.

Den økte kostnaden er ifølge Mathisen begrunnet med at man skifter biomassen fra land til sjø, altså at det produseres mer større smolt. En annen kostnadsdriver er at det produseres smolt i RAS-anlegg.

- Nå produseres det rundet 35 000 tonn i RAS-anlegg i Norge, om man regner med en snittvekt på 100g. Om størrelsen dobles til 200g vil det koste rundt fem milliarder kroner. Om vi skal produsere fisk helt opp til en kilo blir prisen rundt 50 milliarder, sier Mathisen og understreker at tallene sannsynligvis er for lave.

Han tror ikke på at mesteparten av produksjonen kan flyttes til lukkede anlegg, da prislappen blir for høy. Det blir likevel dyrt å produsere i RAS-anlegg i forhold til kiloproduksjon.

- Om det hadde gått å produsere fisk i åpner merder i sjø uten risiko, ville alle gjort det.

Om alt skal flyttes på land i fremtiden, vil ikke Norge som produksjonsland være interessant lenger, ifølge Mathisen.

- Da er det bedre å flytte produksjonen et billigere steder. Vi må utnytte golfstrømmen og kystlinjen vi har.

- Jeg tror vi kan produsere postsmolt opptil 300g uten for høye investeringskostnader, og i fremtiden vil vi sette ut smolten i semi-lukkede anlegg og avslutte med i åpne i merder.

Vil redusere risiko

Det viktigste punktet fremover mener han er å redusere risiko etter utsett i sjø.

- I 2007 arbeidet Grieg med en strategi for øke den totale produksjonen av laks. Strategien har siden da blitt snudd på hodet. Nå er hovedfokuset ikke lenger på å øke produksjonen, men å minske risiko i sjøfasen.

Grieg har brukt over 500 millioner kroner over ti år for å bygge ut RAS-teknologi på all deres smoltproduksjon.

- Men det tar lang tid, understreker Mathisen.

Mathisen viser så til at det vanligvis går bra å produsere i RAS-anlegg, men også at det kan gå ordentlig galt.

- Det er viktig at anlegget er bygd riktig, de gangene det går galt er det spesielt nitrogen-overmetting og sediment belasting som er årsaken.

Han viser så til at større smolt tåler mer.

- Mer robust fisk og senere utsett har gjort at vi har klart å redusere opp til seks måneder av sjøfasen i Finnmark.