- Grieg Seafood har et klart mål om å skape verdier, og vi tar avgjørende tiltak og iverksetter tiltak for å forbedre resultatene de kommende årene, sier konsernsjef Andreas Kvame. Foto: GSF

Grieg totalt i minus – i Norge går de i pluss

Bunnlinjen i selskapet ble hardt rammet av svake laksepriser og dårlige resultater på utenlandsoperasjonene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

  • Selskapet fikk en negativ EBIT før virkelig verdijustering på 192 millioner kroner (+143 millioner i Q3 2019).
  • Samlet EBIT / kg endte på minus 9,0 kroner (+6,8)
  • Slaktevolumet ble på 21201 tonn (21 028 tonn i 3. kvartal 2019)
  • Netto akkumulert underskudd på er tredjekvartal er på 614 millioner, mot et tilsvarende overskudd på 14 millioner samme tid i fjor.
  • Urolige markeder kombinert med lave spotpriser hadde en negativ innvirkning på inntektene med 92 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2019
  • Selskapet melder riktignok om god ytelse i Rogaland og Finnmark, med EBIT / kg på hhv 9,89 kr(-0,3kr) og 9,77kr (13,94).
  • Lønnsomheten på Shetlands ble negativt påvirket med 150 millioner kroner fra Skye og Grieg Seafood har bestemt seg for å avvikle virksomheten her.

Konsernsjef Andreas Kvame påpeker i en kommentar at tredje kvartal var utfordrende for Grieg Seafood.

- Effekten av Covid-19 påvirket prisoppnåelsene negativt i alle markeder og vi opplevde driftsutfordringer utenom det vanlige på Isle of Skye. På den annen side leverte våre norske regioner gode resultater i kvartalet, sier han i en børsmelding.

Han trekker frem at de har fremgang i deres nylig ervervede prosjekt på Newfoundland der fisken nå  vokser i det nye klekkeriet.

- For å redusere risikoen i den innledende fasen av prosjektet, har vi imidlertid besluttet å utsette byggingen av den første postsmolt-enheten til 2023, uten at det forårsaker forsinkelser i vårt mål om å slakte 15 000 tonn i 2025.

Kvame legger ikke skjul på at de i 2020 ikke har klart å levere etter sine ambisjoner.

- Grieg Seafood har et klart mål om å skape verdier, og vi tar avgjørende tiltak og iverksetter tiltak for å forbedre resultatene de kommende årene. Vi vil redusere kostnadene per enhet i alle regioner støttet av kostnadseffektive og bærekraftige oppdrettsmetoder og vil lønnsomt øke vår lakseproduksjon med rundt 45 % frem mot 2025, sier han videre.

Plan for lønnsomhet

Selskapet legger nå frem en plan for hvordan de vil oppnå dette.

Han trekker frem at de vil fokusere på det de kaller høypotensielle regioner i Norge og Canada. De vil også selge unne eiendelene på Shetland.

- Gjennom målrettet innsats vil vi få ned den gjennomsnittlige produksjonskostnaden til under 40 NOK / kg i Norge og under CAD 7 / kg i British Columbia, noe som er 10-15 % under dagens nivå. Selskapet vil videre innføre kostnads- og effektivitetstiltak innen utviklingen av smoltinfrastruktur, forbedre fiskehelse og velferd, ha fokus på forebyggende helsearbeid og utføre en omstilling av verdikjeden.

De sikter mot en totalproduksjon på 100 000 tonn i 2022 og 130 000 tonn i 2025. Justert for det igangsatte salget av Shetlandseiendelene, skal dette ifølge selskapet tilsvare den tidligere annonserte ambisjonen om å produsere 150 000 tonn i 2025.

Produksjonsmålet på 90 000 tonn i 2020 opprettholdes.

Den totale investeringen de neste fem som må til for å nå 130 000 tonn i 2025 anslås å være 2,6 milliarder kroner (eksklusiv biomasse og vedlikehold).

De påpeker at de skal klare å opprettholde tilstrekkelig økonomisk kapasitet til å gjennomføre den vekststrategien.

- Selskapet der en solid kontantgenerering i mellom- til høyprisscenariene, og selv i et lavprisscenario på 50 kroner per kg de neste fem årene, forventes vekstinvesteringene å bli finansiert, heter det i meldingen.

På kort sikt vil selskapet forfølge tre potensielle kilder til kapital.

- Vil vil utvide et nåværende lån til etter frasalg av Shetlands eiendeler, fortsette en dialog med GIEK om finansiering av Newfoundland-prosjektet, og etter den vellykkede emisjonen av en grønn obligasjon i juni, vil Grieg Seafood aktivt utnytte obligasjonsmarkedet, skriver Grieg.