Grieg Seafood-sjef Andreas Kvame på merdkanten. Han sier 2022 var et rekordår for selskapet.

Rekord-EBIT, men lanserer likevel forbedringsprogram

Som et resultat av inflasjon og de biologiske hendelsene i fjor, som påvirket kostnadsnivået negativt, lanserer Grieg Seafood et forbedringsprogram for å gjennomgå alle aspekter av virksomheten.

Publisert Sist oppdatert

Noen av høydepunktene i fjerde kvartal var:

* 2022 resulterte i en rekordhøy operasjonell EBIT på NOK 1 739 millioner (NOK 442 millioner) og det høyeste slaktevolumet noensinne i selskapets nåværende oppdrettsregioner

* Slaktevolum i Q4 2022 på 21 186 (23 727) tonn

* Operasjonell EBIT i kvartalet på NOK 156 millioner (NOK 265 millioner), med operasjonell EBIT/kg på NOK 7,4 (11,2)

* Kvartalsvis slaktevolum over guiding på grunn av tidlig slakting for å redusere biologisk risiko

* Newfoundland utvikler seg i henhold til plan

* Rangert på andre plass av Coller FAIRR Protein Producer Index over verdens mest bærekraftige proteinprodusenter

* Forventet slakting på 11 000 tonn i 1. kvartal 2023 og 82 000 tonn i 2023

Økonomiske resultater

Hele året 2022 endte med et rekordhøyt slaktevolum på 84.697 tonn (75.601 tonn) og en operasjonell EBIT på 1.739 millioner kroner (442 millioner kroner), da både Rogaland og Finnmark nådde høyeste slaktevolum og operasjonell EBIT noensinne.

Operasjonell EBIT i Q4 2022 for Grieg Seafood var 156 millioner kroner sammenlignet med 265 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Slaktevolum var 21.186 tonn i kvartalet (23.727), noe som gir en operasjonell EBIT per kg på NOK 7,4 (11,2).

Les også: Grieg Seafood må avlive en million fisk på grunn av parasitt

Rogaland

Operasjonell EBIT/kg i 4. kvartal 2022 for Rogaland endte på NOK 13,8 (11,5) og ble positivt påvirket av en supeior-andel på 91 % sammenlignet med 85 % i tilsvarende periode i fjor, motvirket av negativt bidrag fra kontrakter og lav gjennomsnittlig slaktevekt .

12-måneders rullerende overlevelsesrate forble sterk og kom til 92 % ved utgangen av kvartalet. Gjennomsnittlig vekt av smolt overført til sjø for året var 550 gram, i tråd med regionens postsmoltstrategi.

En av Grieg Seafood sine lokaliteter i Finnmark.

Finnmark

I Finnmark var slaktevolumet for kvartalet 3 000 tonn over guiding, hovedsakelig på grunn av tidlig slakting av fisk påvirket av parasitten Spironucleus salmonicida (Spiro).

Operasjonell EBIT/kg for kvartalet endte på NOK 12,5 (17,0), noe som reflekterer anstendig prisoppnåelse, men et kostnadsnivå påvirket av spiro.

Kilden til parasitten antas å være vanninntaket til ferskvannsanlegget.

Det vil bli foretatt en investering på 70 millioner kroner i UV-behandling i 2023 ved anlegget for å dempe spiro-utfordringen.

Spiro påvirket også den 12-måneders rullerende overlevelsesraten, som kom til 91 % ved utgangen av kvartalet.

Les også: Grieg Seafood Rogaland setter «havbruk til havs»-anlegget Blu Farm på is

Canada

Samlet sett hadde BC en sterk utvikling i 2022. Operasjonell EBIT/kg i 4. kvartal på NOK -22,9 (4,1) var imidlertid et resultat av svært lave slaktevolum, da regionen prioriterte å øke biomasse i kvartalet.

Grieg Seafood oppnådde i 2022 det høyeste slaktevolumet noensinne i selskapets nåværende oppdrettsregioner. Foto: Grieg Seafood

Kostnaden ble også påvirket av avviklingen av virksomheten i Sechelt-området. Sjøvannsproduksjonen i British Columbia var god i kvartalet, med stabile 12-måned rullerende overlevelsesrate på 91 %.

I Newfoundland er sjøvannsproduksjonen etter planen, med høy overlevelse og ingen problemer med lakselus.

Biomassen i Newfoundland ved årsskiftet var 2600 tonn, med en gjennomsnittsvekt på 1,3 kg.

Ferskvannsproduksjonen har også vært god dette kvartalet. Målet er å overføre smolt til sjø igjen i løpet av senvåren eller sommeren 2023.

Første slakting forventes i Q4 2023.

Lanserer forbedringsprogram

De siste årene har Grieg Seafood redusert oppdrettskostnadene gjennom operasjonelle forbedringstiltak. Imidlertid opplevde industrien i løpet av 2022 en generell kostnadsvekst, som særlig påvirket fôrprisene. I tillegg vil de biologiske hendelsene i 2022 øke Grieg Seafoods oppdrettskostnader inntil den berørte fisken er slaktet. Mens den underliggende biologien blir bedre, lanserer selskapet også et forbedringsprogram for å gjennomgå alle aspekter ved drift og identifisere områder hvor det kan forbedre lønnsomheten og redusere kostnadene.

Slik kommenterer Andreas Kvame, administrerende direktør i Grieg Seafood ASA, kvartalet:

- 2022 var et rekordår for Grieg Seafood. I vår 30 år lange historie har vi aldri oppnådd en høyere operasjonell EBIT, sett et sterkere marked eller høstet høyere volumer i våre eksisterende oppdrettsregioner. .

- I løpet av fjerde kvartal opplevde vi utfordrende biologiske forhold i våre norske regioner, spesielt i Finnmark. Avbøtende tiltak er iverksatt og den underliggende biologien er i bedring. I BC var produksjonen god i kvartalet med stabil overlevelse. Newfoundland-regionen utvikler seg etter planen.

- Som et resultat av inflasjon og de biologiske hendelsene i fjor, som påvirket kostnadsnivået negativt, lanserer vi et forbedringsprogram for å gjennomgå alle aspekter av virksomheten vår og identifisere områder hvor vi kan øke lønnsomheten på tvers av virksomheten vår.

Utsikter og grunnrenteeffekter

Den globale slakten av atlantisk laks i 2023 forventes å øke med 2 %, eller 47 300 tonn, til totalt 2,9 millioner tonn.

Med begrenset tilbudsvekst, kombinert med fortsatt sterk etterspørselsutvikling, tror Grieg Seafood på vedvarende sterke markedspriser i 2023.

Grieg Seafood Finnmark sin lokalitet Vannfjorden.

- Som følge av den foreslåtte ressursskatten på oppdrettslaks i Norge og den pågående politiske usikkerheten, har Grieg Seafood satt alle vekstinvesteringer (ca. 2,3 milliarder kroner) i Norge på is.

Skatteforslaget er for tiden til vurdering og den endelige versjonen forventes å bli vedtatt av Stortinget før sommeren.

Grieg Seafood vil deretter vurdere hvordan avgiften vil påvirke selskapets strategi og planer, og fordele investeringer til oppdrettsregionene med størst potensial for bærekraftig og lønnsom utvikling og vekst.

Grieg Seafood har som mål en årlig kontraktsandel på 20-50 %. Estimert kontraktsandel for den norske virksomheten er 15 % både for 1. kvartal 2023 og for hele året 2023.

- Kontraktsmarkedet har blitt påvirket av den foreslåtte grunnrenteskatten på laks i Norge, men vi ser tegn til bedring inn i 2023.

I første kvartal 2023 er forventet slaktevolum 11 000 tonn, fordelt som følger:

* Rogaland: 5.300 tonn

* Finnmark: 5.700 tonn

* BC: 0 tonn

Selskapet veileder for et slaktevolum på 82.000 tonn i 2023, fordelt som følger:

* Rogaland: 29.000 tonn

* Finnmark: 28.000 tonn

* BC: 20 000 tonn

* NL: 5000 tonn