Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier modellen er viktigere enn inntektene av grunnrenteskatten.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sier modellen er viktigere enn inntektene av grunnrenteskatten.

Gjør helomvending på lakseskatten

Grunnrentesirkuset fortsetter. Med nye uttalelser fra finansminister Trygve Slagsvold Vedum stuper lakseaksjene torsdag.

Publisert Sist oppdatert

I slutten av januar sa stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) i et intervju at lakseskatten blir endret, og at lakseprisen skal beregnes på en annen måte enn regjeringen har foreslått.

Flere store meglerhus har i det siste anslått at skattesatsen nedjusteres fra det opprinnelige forslaget på 40 prosent til 15–20 prosent. Det kommer både etter signaler fra politikere og beregninger av skatteinntektene.

Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar har sagt til Kyst.no at både SalMar og næringen har redusert antallet permitteringer som følge av signalene om en lavere skatteprosent.

Til Finansavisen torsdag kommer finansminister Trygve Slagsvold Vedum med uttalelser som snur opp ned på alt og sender lakseaksjene nedover på børsen. I saken poengterer Vedum at det er modellen med 40 prosent som skal være gjeldende, og ikke inntektene på 3,8 milliarder.

- Poenget er modellen. At vi ikke ønsker en modell som gjør at man i år med veldig lav inntjening skatter like mye, men at man skal skatte etter evne. Det er et godt prinsipp og det er det grunnrenteskatten skal legge opp til, sier han i saken.

Alexander Aukner, sjømatanalytiker hos DNB sier det er nye signaler fra Vedum om at oppmykningen vi fikk inntrykk av fra Pollestad ikke blir noe av.

- Man kan vel si at det hadde vært fordelaktig med litt mer samstemt kommunikasjon i denne saken. Det er store verdier som er i sving her og det er viktig hva som blir kommunisert, sier han til E24.

Se oversikt over utviklingen under.

Børsen reagerte straks på nyheten, og de fleste sjømatselskapene gikk ned igjen ca. 7 %. Dermed er de tilbake til der de var 23. januar, før leder i finanskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) annonserte at det var provenyet som skulle være styrende – se rød ring på figurene til venstre. De viser utviklingen de tre siste måneder for hhv. SalMar, Mowi og Lerøy. På figurene til høyre, vises utviklingen tirsdag 2. februar, da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) slo kontra. Kilde Oslo Børs.
Børsen reagerte straks på nyheten, og de fleste sjømatselskapene gikk ned igjen ca. 7 %. Dermed er de tilbake til der de var 23. januar, før leder i finanskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp) annonserte at det var provenyet som skulle være styrende – se rød ring på figurene til venstre. De viser utviklingen de tre siste måneder for hhv. SalMar, Mowi og Lerøy. På figurene til høyre, vises utviklingen tirsdag 2. februar, da finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) slo kontra. Kilde Oslo Børs.

Det har kommet inn 420 høringssvar om grunnrenteskatten, og forslaget vil bli lagt frem for Stortinget i løpet av våren. Skatten trådte likevel i kraft fra 1 januar.