Oppdrettsanlegg i Hordaland. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.
Oppdrettsanlegg i Hordaland. Illustrasjonsfoto: Magnus Petersen.

Grunnrenteskatt: - Vil ramme hardt i tider hvor det er små marginer

Advokat Grunde Bruland, påpeker at en grunnrentebeskatning er normalt en delvis overskuddsuavhengig skatt, som vil kunne ramme havbruksnæringen hardt i noen perioder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Tidligere denne uken meldte Finansdepartementet at Regjeringen vil utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt på havbruk.

Advokat Grunde Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk i Wikborg Rein. Foto: Wikborg Rein.
Advokat Grunde Bruland er leder for kompetansegruppen for Fiskeri og havbruk i Wikborg Rein. Foto: Wikborg Rein.

Advokat og partner i Wikborg Rein Grunde Bruland, påpeker at det i pressemeldingen fra departementet henvises til etablert system gjeldende for kraftproduksjon.

- Her betales det en skatt på de løpende inntekter fra kraftvirksomhet som beregnes av den faktiske produksjon og spotmarkedsprisene. Selv om man får fradrag for de direkte kostnadene knyttet til produksjonen, er dette i større grad en produksjonsavgift som ilegges uavhengig av overskudd i bedriften. Av pressemeldingen kan det imidlertid virke som om myndighetene (for oppdrettsnæringen) ønsker å se hen til faktiske inntekter og ikke stipulerte inntekter, sier advokaten til Kyst.no. 

- Vanskelig å trekke en grense

Han mener det er svært vanskelig å trekke en grense mellom næringer som utnytter fellesskapets naturressurser (olje, kraft osv.) med særbeskatning, og andre næringer som kun beskattes med vanlig inntektsskatt.

Advokat Grunde Bruland:

  • Bruland er leder av Wikborg Rein Advokatfirma sin sjømatavdeling.
  • Han har særlig spesialisert seg på havbruksrett og bistår klienter innenfor akvakulturnæringen med privatrettslige og offentligrettslige spørsmål.
  • I tillegg er Bruland tilknyttet kompetansegruppen for selskapsrett. Han tror den høye lønnsomheten havbruksnæringen har hatt de seneste årene, påvirker tanken om at man utnytter fellesskapets ressurser. 

- I motsetning til for eksempel fiskerinæringen, så henter jo ikke havbruksnæringen ressurser fra naturen man ikke eier fra før. Smolten kjøpes inn, den fanges ikke. Det eneste man benytter er arealet man driver virksomheten på, som egentlig ikke avviker fra skipsfart, luftfart, dyrehold med beiteområder og så videre. 

- Grunnrentebeskatning er normalt en delvis overskuddsuavhengig skatt, som dermed vil kunne ramme hardt i tider hvor det er små marginer, legger han til.

Han tror den høye lønnsomheten havbruksnæringen har hatt de seneste årene, påvirker tanken om at man utnytter fellesskapets ressurser. 

- Når det er sagt så vil en slik skatt også kunne virke positivt på næringens arealtilgang i kommuner og lokalsamfunn.

- Fremdeles mulig å fremme sine synspunkter

Han sier også at beskatningen er et varsel, sendt ut for at de som deltar i auksjonsrunden (vekstforskrift i produksjonsområde-systemet), ikke skal inngi tilbud på feilaktige premisser.

- Det er derfor klart at prosessen med å vurdere grunnrenteskatt er på et svært tidlig tidspunkt og det er verken vedtatt å innføre grunnrenteskatt eller fastsatt noe om hvordan dette skal gjøres. Det er derfor full mulighet for næringen og deres interesseorganisasjoner til å fremme sine synspunkter og ivareta sine interesser gjennom de høringsprosesser som vil måtte komme omkring innføringen av et slikt regelverk.

Noen av hovedelementene som ligger til grunn for regjeringens utredning er:

  • Grunnrenteskatt på havbruk tilpasses havbrukets særpreg.
  • Skattegrunnlaget fastsettes med basis i bruttoinntekter fratrukket kostnader som har tilknytning til produksjonen av oppdrettsfisk. Det gis fradrag for driftskostnader og skattemessige avskrivninger av driftsmidler knyttet til produksjonen av oppdrettsfisk.
  • Det gis ikke fradrag for faktiske renteutgifter, men en friinntekt.
  • Det er ikke tatt stilling til hvilken skattesats som skal benyttes.