Lasting av fisk fra havfarmen “Jostein Albert” over i brønnbåten “Bjørg Pauline”. Foto: Camilla Robertsen/Nordlaks
Lasting av fisk fra havfarmen “Jostein Albert” over i brønnbåten “Bjørg Pauline”. Foto: Camilla Robertsen/Nordlaks

Mener fisken i Havfarmen presterer bedre enn fisk på tradisjonelle lokaliteter

I slutten av oktober ble den første merden i Havfarmen tømt for fisk og sendt til slakt. – Produksjonen har gått etter plan, med god fiskevelferd og god tilvekst, melder Nordlaks. 

Publisert

Fisken som ble sendt til slakt i oktober var 4,6 kilo. Nordlaks har dermed opparbeidet erfaringer og dokumentasjon fra en vesentlig del av den andre driftssyklusen i havfarmen «Jostein Albert».

- Resultatene fra andre driftssyklus viser at fisken i alle tre fiskegruppene har prestert godt både når det gjelder fiskevelferd og produksjon. Dødeligheten har vært lav. Til sammen 1,51 % siden utsett i havfarmen og frem til nå. Fisken ser veldig fin ut og vi gleder oss til å høre responsen fra kundene også når resten av fisken blir pakket. Den korte oppsummeringen er at også den tekniske, den driftsmessige og den miljømessige prestasjonen har vært god, sier konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks i en pressemelding. 

De opplyser videre at driftsmessig har Havfarmen i seg selv, mannskapet og utstyret prestert godt.

- Kontroll på lusen

Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks er fornøyd med produksjonen i Havfarmen. Foto: Deadline/Nordlaks.
Konsernsjef Eirik Welde i Nordlaks er fornøyd med produksjonen i Havfarmen. Foto: Deadline/Nordlaks.

I tråd med produksjonsstrategien for Havfarmen ble laksen avluset med bruk av ferskvann i brønnbåten under overflytting til Havfarmen.

- Ferskvannsbehandlingen var vellykket, og tellingene utover høsten har vist at lusetallet har økt sakte. Det samsvarer også med erfaringene fra den første driftssyklusen, hevder selskapet.

- Vi opplever å ha kontroll på lakselusen. Vi har til enhver tid vært under grensen på 0,5 kjønnsmodne hunnlus, og den eksponerte lokaliteten ser ut til å bidra til mindre påslag av lakselus. Vi har også fått testet beredskapen for avlusing, og gjennomført avlusing av 10 prosent av fisken i havfarmen nå i høst med bruk av badebehandling i brønnbåt, fortsetter Welde.

- Presterer bedre enn fisk som står på tradisjonelle lokaliteter

Havfarmen i oktoberlys. Foto: Ole-Kristian Gullvik Olsen/Nordlaks
Havfarmen i oktoberlys. Foto: Ole-Kristian Gullvik Olsen/Nordlaks

Avlusingen ble gjennomført som skip-til-skip operasjon, i Nordlaks sin nye brønnbåt Bjørg Pauline. Det ikke-medikamentelle avlusingsutstyret ombord (SFI) var ikke ferdigstilt fra verftet og er ikke operativt, så operasjonen ble gjennomført som en badebehandling.

- Nå har vi fått gjennomført operasjonene, både ferskvannsbehandling og underveis i produksjonssyklusen med bruk av brønnbåt. Det gjør at vi også er klar dersom det skulle bli behov for ytterligere tiltak i løpet av vinteren, sier Welde.

Til sammenligning har det i den samme tidsperioden vært behov for flere avlusingsoperasjoner på søskengruppene som ble stående igjen på den ene av postsmoltlokalitetene. Dette mener selskapet underbygger teorien om lokalitetens gode egenskaper når det gjelder lavt eksternt smittepress av lakselus.

-  Det er svært gledelig at havfarmfisken også i andre produksjonssyklus presterer bedre enn fisk som står på tradisjonelle lokaliteter, avslutter Welde.