Advokat Halfdan Mellbye, fra Sands. Foto: Linn Therese Skår Hosteland.

- Nullutslippskrav strir mot dagens reguleringssystem

For første gang er det vedtatt at kommunen kan sette krav til nullutslipp ved en oppdrettslokalitet. Dette mener advokat Halfdan Mellbye kommunen antakelig ikke har rett til.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Osterøy kommune har fått lov til å stille krav om«minimalt til ingen utslipp av organiske partikler til fjorden», ved to eksisterende oppdrettsanlegg tilhørende Lerøy Vest i Sørfjorden.

Les også: Kommune får kreve utslippsfrie oppdrettsanlegg

Vedtaket gjelder ifølge Bergens Tidende også for andre nye arealer for akvakultur i Sørfjorden og Osterfjorden, og miljøkravet trer ifølge avisen i kraft når eieren av de to eksisterende oppdrettslokalitetene vil modernisere, utvide eller gjøre andre vesentlige endringer på anleggene.

Vedtak kan treffes av Fiskeridirektorat - ikke Fylkespolitikere

Fylkespolitikere i Hordaland gir uttrykk for at de vil støtte kravet fra kommunen, men Halfdan Mellbye som er advokat og partner i advokatfirma Sands, mener at en slik støtte ikke er tilstrekkelig til at et slikt vedtak blir lovlig.

Mellbye viser blant annet til at slike vedtak kan treffes av Fiskeridirektoratet etter akvakulturlovens § 9 , og da er lovens vilkår at miljøforholdene ved en lokalitet er forverret slik at en endring av vilkårene for tillatelsen er nødvendig.

– Om lovens vilkår er oppfylt kan direktoratet velge å treffe et slikt vedtak. Jeg kjenner ikke faktum her og kan ikke kommentere om vilkårene i loven er oppfylt, påpeker han.

Men etter hans oppfatning har ikke kommunene hjemmel til å treffe slike vedtak etter plan- og bygningsloven.

Les også: - Vanskelig for kommuner å legge til rette for bærekraftig vekst

– Det vil være i strid med det reguleringssystemet vi har.

– For både akvakulturæringen og samfunnet for øvrig er det viktig at reguleringssystemet er forutsigbart og at det er tydelig hvem som har adgang til å bestemme hva, legger han til.

Usikker på klagerett 

Mellbye understreker at han ikke har sett det aktuelle vedtaket og er derfor usikker på om Lerøy kan påklage vedtaket.

– En oppdretter skal selvsagt ha klagerett over et slikt inngripende vedtak, men siden reglene i plan- og bygningsloven ikke hjemler slike inngrep, har man heller ikke laget noe klagesystem.