Kjetil Hestad  Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene sier de kommer til å ta et initiativ for å samle næringsaktørene i regionen til et møte kystsoneplan, så snart forholdene for dette er tilstede Foto: Therese Soltveit
Kjetil Hestad Organisasjonssjef i Sjømatbedriftene sier de kommer til å ta et initiativ for å samle næringsaktørene i regionen til et møte kystsoneplan, så snart forholdene for dette er tilstede Foto: Therese Soltveit

Tar initiativ til rullering av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger

Sjømatbedriftene er glad for at Kommunaldepartementet nå etter lang tid har konkludert i klagen mange kommuner i Sunnhordland og Hardanger sendte inn etter vedtak av regional Kystsoneplan for Sunnhordland og Hardanger. 

Publisert

– Det er gledelig at departementet har gitt kommunene medhold på flere viktige punkt, sier Kjetil Hestad, sier organisasjonssjef i Sjømatbedriftene Kjetil Hestad i en pressemelding. 

Regional kystsoneplan er en plan for sjøareal og strandsone for kommunene i Sunnhordland, Fusa, Kvam, Jondal og sjøområda i Vindafjord i Rogaland. Planen gjelder disponering av sjøarealet, og inneholder fire plantema: Bærekraftig kystsoneplanlegging, akvakultur, sjøtransport og maritim næring, strandsone.

Les også: Viktige endringar for den regionale kystsoneplanen

- Havbruksnæringen i Sunnhordland og Hardanger står for en enorm verdiskaping. Svært mange mennesker har sine arbeidsplasser her, og fremtiden skal bygges på en bærekraftig bruk av ressursene i havet. Sjømatbedriftene har vert og er opptatt av at kommuner og fylkeskommuner i sin planlegging må legge til rette for at næringen kan få tilgang til de arealer som er nødvendige, i tråd med klart uttalte nasjonale mål, sier han.

Forventer en «plass ved bordet»

Hestad sier han forventer at Vestland Fylkeskommune i tråd med sitt eget vedtak, og vedtaket fra Kommunaldepartementet nå rullerer denne planen så raskt som mulig.

- Vi har en klar forventning om å få en «plass ved bordet» i denne prosessen. Vi kommer til å ta et initiativ for å samle næringsaktørene i regionen til et møte om denne saken, så snart forholdene for dette er tilstede, avslutter Hestad.