Neste teknologisprang for SalMars havsatsing er Smart Fish Farm, som planlegges etablert i åpent hav i Midt-Norge. Illustrasjon: Salmar

SalMar forsterker den strategiske satsingen på hav

SalMar fyller 30 år og styrker i jubileumsåret planene for sin satsing på havbasert produksjon av laks. De styrker også teamet med ny CFO og strategiansvarlig i SalMar Ocean

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For å styrke teamet i SalMar Ocean har CFO & COO Trine Sæther Romuld - i samråd med CEO og styret i SalMar ASA - meddelt at hun påtar seg rollen som CFO & strategiansvarlig i SalMar Ocean og vil derfor, når ny CFO er rekruttert til SalMar, gå over til ny stilling i SalMar Ocean. Rekruttering av ny CFO i SalMar er igangsatt og det planlegges at Romuld gjennomfører skifte til SalMar Ocean 1. september 2021.

 - SalMars satsing på hav markerte starten på en ny æra innen sjømatnæringen. Havbasert oppdrett åpner for bærekraftig matproduksjon i store nye områder og bidrar til å sikre verdens matforsyning også i et langsiktig perspektiv.  Ved å styrke teamet i SalMar Ocean med Trine forsterker vi denne viktige strategiske satsingen for SalMar, sier Gustav Witzøe, konsernsjef i SalMar i en pressemelding.

Satsingen på havbasert oppdrett skjer i regi av SalMars heleide datterselskap SalMar Ocean under ledelse av Olav Andreas Ervik, CEO i SalMar Ocean.

Les også: SalMar: Like bra resultat i 2020 som i 2019

Gode biologiske resultater fra Ocean Farm 1

Ocean Farm 1 - fullskala pilot med offshore design - ble satt i drift høsten 2017. Enheten har vært lokalisert i eksponert farvann utenfor kysten av Frøya. Her er det gjennomført to produksjonssykluser og det er levert til sammen 10 000 tonn laks av førsteklasses kvalitet.

 - Vi har observert sterke biologiske resultater, god vekst, lav dødelighet, lav forekomst av lakselus og en produksjonskost på nivå med de beste kystnære lokasjonene, sier Olav-Andreas Ervik.

Erfaringene fra bygging og drift av Ocean Farm 1 har gjort det mulig å utvikle enda bedre og mer kostnadseffektive løsninger når selskapet nå forbereder bygging av nye enheter til bruk i eksponerte havområder og i åpent hav.

Oppdrett på åpent hav

Neste teknologisprang for SalMars havsatsing er Smart Fish Farm, som planlegges etablert i åpent hav i Midt-Norge. SalMar har ambisjoner om å bygge en serie slike anlegg for havbasert produksjon, basert på de erfaringene man nå høster, forutsatt at myndighetene som varslet åpner for lokaliteter og lisenser i disse områdene.

 - I åpent hav leverer Golfstrømmen en kontinuerlig strøm av vann av høy kvalitet og riktig temperatur. Vi trenger ikke ytterligere tilførsel av energi eller ferskvann. Og Golfstrømmen, den får sin kraft fra sol, vind og andre dype havstrømmer, forklarer Ervik.

 Han forklarer at med teknologien og løsningene som SalMar Ocean nå gjør tilgjengelig, tar man for alvor tak i utfordringen norske myndigheter ga om å utvikle utstyr egnet til å løse viktige areal- og miljøutfordringer som næringen står ovenfor. Ikke noe er da mer naturlig enn å ta i bruk enda mer av norskekysten og områdene på norsk sokkel, i laksens naturlige habitat.

Potensial for betydelige ringvirkninger til norsk leverandørindustri

SalMar har gjennomført analyser som viser at havbasert akvakultur vil ha betydelige ringvirkninger i form av samfunnsmessig verdiskaping og sysselsetting, også på land i Norge.

- Vi er klare til å plassere store ordrer på merder og utstyr når de nødvendige tillatelsene og regulatoriske avklaringene fra myndighetene er på plass, sier Ervik.

Muligheter for internasjonal ekspansjon

Satsingen på havbasert oppdrett vil danne grunnlag for en ny æra innenfor havbruk med betydelige effekter også for tilstøtende leverandørindustri. Ved å være tidlig ute med løsninger og erfaringer, vil aktører kunne sikre seg konkurransemessig fortrinn i et nytt og stort nasjonalt og internasjonalt marked.

For teknologien og løsningene som nå er utviklet er ikke begrenset til norske farvann. Det er ikke bare utenfor norskekysten at naturen tilbyr gode betingelser for bærekraftig produksjon av nordatlantisk laks.