Utstyrsleverandøren LieOverflate som holder til på Ågotnes på Sotra, produserer utstyr til blant annet offshore og subsea. Men ser nå flere muligheter innen havbruk. Foto: LieOverflate.
Utstyrsleverandøren LieOverflate som holder til på Ågotnes på Sotra, produserer utstyr til blant annet offshore og subsea. Men ser nå flere muligheter innen havbruk. Foto: LieOverflate.

- Vi har mye å tilføre havbruk

- Som erfarne innen korrosjonsbeskyttelse, mener jeg at vi har mye å tilføre havbruksbransjen både ved å bidra med materialvalg og valg/beskrivelser av metoder og systemer innen korrosjonsbeskyttelse i byggefase, sier Thorbjørn Lie i LieOverflate.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Spesifikk teknologi vi som utstyrsleverandør ser muligheter for å utvikle, er betydelig bedre materialkontroll. Som f.eks. valg av metaller som ikke korroderer eller er behandlet mot korrosjon i fuktige forhold, sier Lie til kyst.no.

I forrige uke ble nettverksmøtet «Olje og gass møter havbruk» arrangert av Sjømatklyngen NCE Seafood Innovation Cluster, Deloitte, Hordaland Fylkeskommune og GCE Subsea. Møtet skulle bygge broer og bryte ned barrierer mellom de to næringene subsea og havbruk, samtidig fikk de 30 deltakerne besøke et matfisk-anlegg og et settefisk-anlegg.

Daglig leder Thorbjørn Lie fra LieOveflate var en av de som fant møtet svært interessant, og har allerede flere forslag til løsninger til havbruksnæringen.

- Under besøkene vi var ute på anlegg observerte jeg en rekke uheldige sammenstillinger av materialkvaliteter i settefiskanlegget, blant annet i nybygget. Det viktigste subsea/olje og gass kan komme med løsninger på til havbruksnæringen er å ta i bruk en del av de teknologiske løsningene som vi allerede vet virker i offshore/subsea bransjen, sier Lie.

Les også: Vil bryte barrierene mellom subsea og havbruk

Bedre kontroll på vekstrate

Eksempler på teknologiske prosjekter Subsea kan tilføre havbruksnæringen er bruk av sensorikk for bedre kontroll av vekstrate på fisk, oppsamling av slam under merdene ved hjelp av sugesystemer/sykloner/sentrifuger og filtrering. Her kan også logistikk og automatisering av foring, lys, vannkvalitet og telling av lus nevnes.

Daglig leder Thorbjørn Lie, mener selskapet kan bidra med kompetanse og erfaring til havbruksnæringen. Foto: LieOveflate.
Daglig leder Thorbjørn Lie, mener selskapet kan bidra med kompetanse og erfaring til havbruksnæringen. Foto: LieOveflate.

Han påpeker at slammet inneholder fosfor og har dermed også en verdi som kan utvinnes.

Les også: Kan ta havbruksteknologi til nytt nivå

- Hvordan opplevde du møtet mellom havbruk og olje & gass?  

- Møtet var veldig positivt, bransjen er åpen om sine utfordringer, og det er helt sikkert muligheter til å få til gjensidig læring, begge veier. Vi ser at vi kan bidra med kompetanse og erfaring. Vi kan også bistå selskapene med kvalitetskontroll på leverte systemer med tanke på at kunden får produkter som ikke bare virker, men som også er skikket for langtidsbruk i de klimatiske miljøene som jo oppdrett har.

Selskapet har tidligere jobbet mye med overflatebehandling (varmforzinking) av oppdrettsbrygger og tilhørende utstyr.

- Ellers har det vært sporadiske leveranser til havbruksnæringen, men vi er dessverre ikke godt nok inne i miljøet ennå. Men vår tilnærming til korrosjonsbeskyttelse er direkte overførbar til marin næring. Som erfarne innen korrosjonsbeskyttelse, mener jeg at vi har mye å tilføre havbruksbransjen, både ved å bidra med materialvalg og valg/beskrivelser av metoder og systemer innen korrosjonsbeskyttelse i byggefase.

Han mener «billige» løsninger gir for lav kvalitet på produkter og utførelse, noe som igjen gir forkortet levetid og dermed kostbart vedlikehold.

- Når en må gjøre overflatebehandling på nytt grunnet valg av ikke holdbare løsninger, vil disse kostnadene raskt kunne ganges en ti til hundre ganger, sier Lie.

- Vi ser også at det er mulig å bidra innen vedlikehold av bygninger, betongkummer, flåter, dekk, tanker etc. Survey, budsjettering og oppsett av årlige vedlikeholdsprogrammer med tanke på å redusere vedlikeholdsbehovet, tilpasset til innretningenes ønskede levetid, legger han til.

  • Lie Overflate har kontorer på Ågotnes på Sotra i Hordaland.
  • Selskapet har over 30.
  • LieOverflate ble stiftet 23.12.2004 og har helt siden oppstarten hatt en jevn årlig vekst.
  • Grunnlegger av LieOverflate er daglig leder Torbjørn Lie som har jobbet innen overflatebehandling og korrosjonsbeskyttelse siden 1982.