Dagfinn Eliassen blir fast stedfortredende for adm. dir. Harry Bøe med tilhørende ansvar og myndighet. Foto: NTS

Han blir viseadministrerende direktør i NTS

Dagfinn Eliassen blir viseadministrerende direktør i NTS ASA. Finanssjef Roar Myhre blir også administrasjonssjef.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Endringene skjer som en følge av at administrasjonssjef Håvard Selnes går av med pensjon. Toppledelsen i NTS ASA består etter dette av administrerende direktør Harry Bøe, viseadministrerende direktør Dagfinn Eliassen, finans- og administrasjonssjef Roar Myhre, Roald Dolmen, leder for strategi og forretningsutvikling, Arne Kiil, økonomisjef, og virksomhetslederne Frank Øren (Midt-Norsk Havbruk AS), Oddleif Wigdahl (Norsk Fisketransport AS) og Bjarne Johannessen (NTS Shipping AS).

Viseadministrerende direktør

Dagfinn Eliassen har fram til nå vært konsernets markeds- og utviklingssjef. Eliassen, som har kontorsted i Bodø, blir nå fast stedfortredende for adm. dir. Harry Bøe med tilhørende ansvar og myndighet. 

Eliassen vil fortsatt ha ansvar for marked og utvikling for selskapets virksomhetsområder, blant annet gjennom styreoppgaver i datterselskaper. Han får også ansvar for utarbeidelse og oppfølging av kontrakter, og vil jobbe tett opp mot både adm. dir. og finanssjef i slike prosesser.

Finans- og administrasjonssjef

Finans- og administrasjonssjef Roar Myhre har ansvar for best mulig finansiering av alle selskaper i NTS Gruppen i tråd med konsernstrategien, og får styreoppgaver i de ulike selskapene. Han overtar samtidig oppgaver som har vært ivaretatt av administrasjonssjef Håvard Selnes. Dette innbefatter hovedansvar for administrasjon av NTS ASA, herunder oppfølging opp mot konsernstyret.

Myhre vil lede konsernets finans- og økonomiavdeling med egne, dedikerte ansvarspersoner:

Økonomisjef        Arne Kiil
Regnskapssjef        Geirid Holm
Konserncontroller    Hedvig Jakobsen

Stillingen som konserncontroller er nyopprettet, og styrker NTS ASAs kapasitet og kompetanse på finansielle analyser.