Regjeringen ønsker å gjøre havbruksnæringen mer konkurransedyktig og allsidig, og har nå lagt frem sin regjeringsplattform. Foto: Ole Andreas Drønen

Slik skal regjeringen satse på havbruk

Høyre, FrP, Venstre og KrF kom torsdag til enighet om en ny regjeringsplattform som skal legge til rette for mer bærekraftig vekst av havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I dokumentet påpeker regjeringen at havbruk er en viktig næring for Norge, og at de ønsker å  gjøre havbruksnæringen mer konkurransedyktig og allsidig gjennom nyskaping, produktutvikling og satsing på eksportfremmende tiltak.

- Havbruksnæringen har fortsatt et stort vekstpotensial, men det er en forutsetning at videre vekst i næringen er bærekraftig, skriver de.

Regjeringen har satt opp og blitt enige om flere punkter som de mener det bør settes mer fokus på.

De ønsker å:

  • Legge til rette for bærekraftig vekst gjennom praktisering og videreutvikling av trafikklysordningen.
  • Få på plass et fremtidsrettet regelverk knyttet til offshore havbruk.  
  • Stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen blant annet gjennom bruk av havbruksfondet.
  • Øke satsingen på forskning, innovasjon og teknologiutvikling.  
  • Bruke utviklingstillatelser til å utvikle nye og bedre løsninger for havbruk og sjømatnæringen.  
  • Fortsette en restriktiv linje hva gjelder miljøkrav til havbruksnæringen og håndtering av produksjonsfisk.  
  • Samarbeide med næringen for å bekjempe lakselus, sykdomsspredning og rømming.

Reduksjon av MTB 

Videreutvikling av trafikklysordningen er noe som berører hele oppdrettsnæringen og som det rettes ekstra mye fokus på fremover. 

Under torsdagens aqKva konferansen ble det påpekt av Karin Kroon Boxaspen fra Havforskningsinstituttet at det iløpet av 2019 mest sannsynelig vil bli aktuelt for noen oppdrettere å måtte redusere MTB grunnet høyt lusepress. 

Les også: Trafikklyssystemet: Alles øyne er nå på 2019

Lus er en av de største utfordringene næringen står ovenfor, og fiskerminister Harald Nesvik lanserte torsdag et nytt regeleverk for utslipp av lusemidler.

Les også: Fiskeriministeren forbyr badebehandling i rekefelt - innfører høringsforslaget