Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under Aquanext i Stavanger.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under Aquanext i Stavanger.

- Den bekymringen har jeg ingen forståelse for

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth kan berolige de som ikke tror hun vil ha tid og kapasitet til å fokusere på viktige saker for havbruksnæringen i tiden fremover.

Publisert Sist oppdatert

16. oktober ble Cecilie Myrseth ny fiskeri- og havminister, og hun tok dermed over ministerposten etter Bjørnar Skjæran, som nå er tilbake på Stortinget. Under AquaNext-konferansen som nylig ble avholdt i Stavanger, møtte Kyst.no den ferske ministeren. Hun forteller at det har vært en stor overgang. 

- Det har vært ganske overveldende. Det å bli minister er en stor sak. Man får mye tillit, og det er veldig, veldig artig. Samtidig er det som å hoppe på et lyntog som har gått nå i to år, og da må man prøve å holde fast. Nå begynner jeg å se rattet der fremme i horisonten, sier hun. 

- Det er vel mange fra næringen som nå har ønske om å møte deg?

- Ja, og det er det som er veldig fint med denne jobben. Man møter folk og kan lytte, og jeg bruker nå veldig mye tid på nettopp det, samt sette meg inn i hele fagfeltet, men også å møte aktører som kan gi meg en løypemelding på hvordan ting ser ut fra deres ståsted. De skal nå få muligheten til å bli kjent med meg som ny minister. 

Under konferansen i Stavanger snakket Kyst.no forøvrig med flere næringsaktører som ønsket å møte den nye ministeren, men som fikk beskjed om at hun ikke hadde tid til å møte dem. Hun forlot også konferansen tidlig.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under en debatt på AquaNext-konferansen. Der fikk hun blant annet spørsmålet fra Lingalaks-sjef Nina Møgster om hvorfor det skal ta så lang tid med nye tillatelsesordninger, når samtidig regjeringen ikke trengte lang tid for å innføre grunnrenteskatt.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth under en debatt på AquaNext-konferansen. Der fikk hun blant annet spørsmålet fra Lingalaks-sjef Nina Møgster om hvorfor det skal ta så lang tid med nye tillatelsesordninger, når samtidig regjeringen ikke trengte lang tid for å innføre grunnrenteskatt.

Setter dyrevelferd høyt

Myrseth har, før hun ble fiskeriminister, fire år på baken i Næringskomitéen tidligere  der hun hadde ansvaret for fiskeri og havbruk.

- Jeg vil si jeg har ganske god kjennskap til næringen fra før, men det blir fra et helt annet perspektiv nå som jeg er statsråd. 

På spørsmål om hvilke havbrukssaker som blir viktig for henne i tiden fremover, trekker hun frem at NOU-en til Havbruksutvalget ble lagt på bordet, like før hennes inntog.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

- Den tar for seg fremtidens havbruk og hvordan det skal se ut. Der er det sendt på høring med høringsfrist i starten av januar. Jeg gleder meg til å lese og se alle innspillene som kommer der. I tillegg er det med dyrevelferd veldig viktig for meg, og der skal vi legge frem en melding sammen med landbruksministeren på nyåret. I tillegg har også Riksrevisjonen påpekt flere ting når det kommer til fiskehelse og fiskevelferd, og det er viktig for meg. En siste ting som blir viktig er fokuset på sjømat som mat, det er jeg veldig opptatt av. Det er ikke bare en oppgave for industrien, men det er altså matproduksjon vi holder på med. Det er viktig beredskap for landet, og noe jeg vil være opptatt av.

Bygge opp tilliten

- Har det med dyrevelferd blitt viktigere den siste tiden, sett i lys av mange negative medieoppslag?

- Regjeringen har vært opptatt av dette helt siden vi kom inn i regjeringskontorene, og derfor jobber man aktivt med denne saken, og arbeidet var godt i gang lenge før bildene kom på NRK. Men folk er opptatt av dette, og det handler om omdømmet til næringen. Fisken man har på tallerken skal ha hatt det bra helt siden den har svømt i en merd, så det er viktig med fokus på dette området. 

Myrseth sier videre at hun blir bekymret over de sakene som har blitt presentert den siste tiden.

- Det som er helt sikkert: det vi har sett, slik skal vi ikke ha det. Her må næringen rydde opp. Når noen aktører gjør den type ting, så påvirker det hele næringen. Du kan ikke forvente at forbrukerne skal skille mellom de ulike selskapene. Man har derfor en viktig jobb nå med å bygge opp tilliten mellom næring og folk.

Avfeier tidsklemme

- Det er flere som har vært litt bekymret for at mye av tiden kommer til å bli brukt til å behandle kvotemeldingen, og at du dermed har mindre tid igjen til de viktige sakene innenfor havbruk, hva svarer du til det?

- Den bekymringen har jeg ingen forståelse for. Fiskeri er kjempeviktig, havbruk er kjempeviktig, og maritim sektor er kjempeviktig. Det er også viktig å sikre at de får nok midler til infrastruktur. Alt det ligger på bordet, og jeg har ambisjoner om å jobbe godt med alle. De ulike næringene henger jo sammen, vi bruker det samme havet og de samme fjordene.

- Du kommer til å rekke over alt?

- Ja, jeg har jo mer kapasitet enn å holde på med en ting, sier hun med et smil.