Nordlaks sitt konsept Havfarm blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Illustrasjon: NSK Ship design.
Nordlaks sitt konsept Havfarm blir 430 meter lang, og 54 meter bred. Illustrasjon: NSK Ship design.

Nordlaks vil ha flere Havfarmer

Nordlaks melder at de klager tildelingen på 10 utviklingstillatelser til Fiskeridirektoratet. - Selskapet ønsker å gjennomføre hele prosjektet for å få til en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen.

Publisert

Klagefristen er mandag 23. januar, men selskapet melder at den allerede nå at det er grunnlag for en klage og at denne blir sendt.

– Nordlaks har stor tro på Havfarmene. Vi mener prosjektet har potensial til å legge noe av grunnlaget for en fremtidig bærekraftig utvikling i havbruksnæringen. Vi føler oss forpliktet til å gjøre det vi kan for å realisere hele prosjektet, sier konsernsjef Inge Berg i Nordlaks i en pressemelding.

Nordlaks fikk før jul tildelt 10 utviklingstillatelser for å bygge én Havfarm. Den opprinnelige søknaden var på 39 utviklingstillatelser for å bygge tre ulike Havfarmer.

De skriver at hver av  Havfarmene er unike i den forstand at de kan åpne ulike og egnede områder for havbruk.

– Ved å flytte havbruket ut av fjordene kan man bruke de tradisjonelle anleggene på en smartere måte, og slik oppnå stor effekt i arbeidet med å bekjempe lakselus. Havfarmene skal utvikles i tre ulike versjoner og vi må bygge Havfarm 2 og 3 for å ta ut potensialet i prosjektet og virkelig få fart på utviklingen av havbruksnæringen, fortsetter Berg.

Nordlaks-modellen er Nordlaks sin løsning for bærekraftig utvikling i havbruksnæringen, og er en produksjonsstrategi i tre trinn: stor smolt, kort oppholdstid i tradisjonelle oppdrettsanlegg før siste tilvekstfase i Havfarmene.

–  Havfarmene muliggjør kort oppholdstid i tradisjonelle oppdrettsanlegg, og med det bedre bruk av forebyggende metoder mot lakselus, slik som koordinert brakklegging og beskyttelsesskjørt. Dette er forebygging som vi vet fungerer og som vi vil bygge produksjonsstrategien rundt, avslutter Berg.