Nordlaks sin Havfarm lokalitet er nå blitt ASC-sertifisert. Foto: Nordlaks.
Nordlaks sin Havfarm lokalitet er nå blitt ASC-sertifisert. Foto: Nordlaks.

- Dette er en viktig milepæl for driften av havfarmen

Havfarmlokaliteten Ytre Hadseløya er nå er blitt ASC-sertifisert.

Publisert

Havfarmen har lokalitet fem kilometer sør-vest for Hadseløya i Hadsel kommune i Vesterålen.

Denne lokaliteten har nå blitt ASC-sertifisert, opplyser Nordlaks. 

Nordlaks jobber med flere frivillige sertifiseringer både for å forbedre og dokumentere at deres produksjon av oppdrettslaks møter kundenes og øvrige interessenters krav til bærekraft og åpenhet.

- En milepæl

På Facebook skriver selskapet at det gleder dem å kunne meddele at havfarmlokaliteten 39777 Ytre Hadseløya nå er blitt ASC-sertifisert! ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) er en frivillig miljøstandard som stiller spesifikke krav til driften ved våre lokaliteter. Innholdet i standarden er fordelt på åtte prinsipper som dekker tema om ivaretakelse av det naturlige habitatet, økosystemet og biodiversiteten på, og i lokalmiljøet rundt, lokalitetene våre, skriver de. 
- Etter fullføringen av første produksjonssyklus er det gledelig for Nordlaks at arbeidet som har blitt lagt ned det siste året fører til at havfarmlokaliteten nå er blitt ASC-sertifisert. Dette er en viktig milepæl for driften av havfarmen, legger de til. 

Om Havfarmen: 

Havfarmen “Jostein Albert” er 385 meter lang, 59,5 meter bred og har kapasitet til 10 000 tonn laks. Anlegget har en forankringsløsning i baugpartiet og vil ligge fast forankret på svai rundt lokalitetens senterpunkt. Anleggets retning og dermed plassering innenfor lokaliteten bestemmes av vind-, bølge- og strømretning. 

Havfarmen er fortøyd med 11 ankere som hver veier 22 tonn. Hvert anker har en holdekraft mellom 300 og 450 tonn. Ankrene er utplassert i tre grupper, med fire anker per gruppe mot nord-vest og sør-vest og en gruppe med tre ankre mot øst. Det er omtrent 650 meter fra ankrene til lokalitetens senterpunkt. Selve havfarmen beveger seg innenfor en sirkel med radius på 450 meter fra lokalitetens senterpunkt.

Les flere Kyst.no saker om Nordlaks sin Havfarm her.