Nå vil forskerne prøve å finne ut hvilke mikronæringsstoffer laksen trenger i de ulike livsfasene

24 millioner til nytt laksehelseprosjekt

Hvilke mikronæringsstoffer kan beskytte laksen mot sykdom? Det skal HI-forskere finne ut av i et nytt prosjekt.

De siste årene har det skjedd store endringer i oppdrettsnæringen når det gjelder kostholdet til oppdrettslaksen. Men anbefalingene for mikronæringsstoffer i fôret er fortsatt basert på gamle eller utilstrekkelige data, og dette kan påvirke laksens helse i dagens intensive produksjon.

Laksen begynner livet i ferskvann, men blir etter hvert en saltvannsfisk. Med andre ord har den flere og ganske ulike livsfaser. Laksen møter flere utfordringer som kan stresse den og påvirke helsen. Det betyr at laksen i løpet av livet har ulike behov for de små, men viktige næringsstoffene.

Nå har et nytt HI-ledet laksehelseprosjekt fått 20 millioner i støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF) og 4 milloner som egeninnsats fra HI og samerbied partnere. Prosjektet REVITALISE skal vare fra 2023 til 2026, og er et samarbeid mellom HI, Nofima, NMBU, Skretting ARC og MOWI.

- Målet med prosjektet er å finne de optimale nivåene av utvalgte mikronæringsstoffer for oppdrettslaks i de forskjellige livsfasene, både under normale og utfordrende forhold. Det vil bedre laksens evne til å tåle stress og fiskens motstandsdyktighet mot sykdommer, sier prosjektleder Antony Philip i en sak på HI sin hjemmeside.

Ved hjelp av flere fôringsforsøk skal forskerne spesielt prøve å finne de optimale nivåene av vitamin E, folat og vitamin A i de ulike fasene av laksens livsløp. Havforskerne skal også se på samspillet mellom vannkvalitet og laksesmoltens behov for sink eller selen i RAS-anlegg.