Offshoremerden vil koste Salmar hele en milliard kroner. Foto: Salmar Ocean Farming.
Offshoremerden vil koste Salmar hele en milliard kroner. Foto: Salmar Ocean Farming.

- Utsett av fisk i havmerd september neste år

Konsernsjef Leif Inge Nordhammer sier Salmar vil ha investert rundt en milliard i havmerd-konseptet innen de får slaktet ut fisken i anlegget. - Merden er ferdig bygget i mars/april, og innen september neste år vil vi ha utsett av fisk i den, sier Nordhammer.

Publisert

Formålet med havmerden er at den skal kunne ta oppdrett av laks ut på nye og mer eksponerte lokaliteter.

- Havmerden har vi tillatt oss å kalle den neste generasjons lakseoppdrett. Salmar feirer 25 år i år, og jeg vil beskrive oss som et foroverlent og innovativt selskap, der vi gradvis bygger og tar i drift større merder. Vi har flyttet grensene stadig lengre, sier Nordhammer under Fiskeridirektoratets årlige fagkonferanse i Oslo tirsdag.

Les også: Havmerd-satsing vil koste over en halv milliard

Den avtroppende Salmar-sjefen spør - Er det mulig å ta synergier over til oppdrett?

- Historien har lært oss at Norge har lykkes spesielt godt når myndighetene har tatt modige beslutninger, kombinert med privat kompetanse og kapital. Selv om det har lugger litt for oss for tiden, har vi en kyst som er veldig godt egnet for oppdrett. Ocean Farming er basert på det beste som finnes fra norsk oppdrett og offshoreteknologi.

Investerer en milliard

Salmar har totalt brukt 100 millioner i forkant av gjennomslag i utviklingskonsesjonene, og Nordhammer beskriver søknadsprosessen som nyttig, men krevende lærdom.

- Det var en tøff utfordring. Både jus, forvaltning, ledelse og teknisk innsikt måtte jobbe sammen. Vi har hatt en god dialog med myndighetene, Salmar opplever fiskeridirektoratet som krevende, og la derfor enda mer krefter i arbeidet. Jeg vil skryte av arbeidet de har gjort så langt, vi som næring vil tjene faglig på et sterkt direktorat og departement. Det er viktig at de kan utfordre oppdretterne og utvikle kompetansen vår og deres egen videre fremover, påpeker Salmar-sjefen.

- Merden er ferdig bygget i mars/april, og innen september neste år vil vi ha utsett av fisk i den, sier Nordhammer, som kan fortelle at byggingen er startet i Kina.

Merden vil bli testet før den blir slept til lokalitet utenfor Hitra, for selskapet fremover handler det også om å finne riktig mannskap til å drifte offshoremerden.

Les også: Fortøyer verdens første offshoreanlegg for fiskeoppdrett

Leif Inge Nordhammer, konsernsjef i Salmar. Screenshot av video fra Fagkonferansen til Fiskeridirekoratet.
Leif Inge Nordhammer, konsernsjef i Salmar. Screenshot av video fra Fagkonferansen til Fiskeridirekoratet.

- Det er en helt annen måte å drifte anlegg en vi kjenner i dag, og det krever ny kompetanse, sier han.

- Kan løse arealutfordringene

Ocean Farming er Salmars søsterselskap og var de første som fikk gjennomslag for utviklingskonsesjoner.

Fiskeridirektoratet har tidligere uttalt at de mener prosjektet kan være et viktig bidrag for å løse arealutfordringene i havbruksnæringen.

Les også: Et steg videre for Salmars havmerd-prosjekt

Når det gjelder laks på land, er Nordhammer uenig i at dette er fremtiden.

- Vi tror ikke på landbasert oppdrett. Salmar vil gjøre dette på laksens betingelser i større dimensjoner, slik som havmerden er et eksempel på, sier han. 

Fortøyningssystemet som skal leveres av Rolls-Royce har åtte festepunkter og inkluderer overvåking, fairleads med braketter samt et undervanns lastsensorssystem. Foto: Ocean Farming/Salmar.
Fortøyningssystemet som skal leveres av Rolls-Royce har åtte festepunkter og inkluderer overvåking, fairleads med braketter samt et undervanns lastsensorssystem. Foto: Ocean Farming/Salmar.