Raymond Talberg (Lokalitetsansvarlig Skjortneset) og Svein Flølo (COO) fra Hofseth Aqua. Foto: Stingray

Stingray Marine leverer 12 lasere til Hofseth Aqua

Stingray Marine Solutions har inngått en avtale om leveranse av 12 lasere til Hofseth Aqua sitt nye anlegg på lokaliteten Skjortneset i Storfjorden på Sunnmøre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I tillegg til laserne skal partene jobbe sammen om å optimalisere lasere til bruk på ørret. Dette vil være et viktig steg videre både for to fremtidsrettede bedrifter og oppdrettsnæringen, med ennå bedre lusekontroll for ørret og laks, skriver Stingray Marine i en pressemelding.

Allerede i månedsskiftet september/oktober vil installasjonen av alle lasernodene med tilhørende infrastruktur være på plass hos Hofseth Aqua. Da vil anlegget være fullt utstyrt med lasere og de 8 merdene vil totalt ha rundt 1 million fisk som settes ut i forbindelse med oppstarten av det nye anlegget.

– Vi ser frem til å få både fisk og lasere på plass om noen uker, bekrefter Svein Flølo, COO i Hofseth Aqua, i pressemeldingen.

Han viser til at selskapet nå både har satset på en komplett leveranse fra AKVA group, for selve matfiskanlegget, og lasere for kontinuerlig og skånsom avlusing fra Stingray, på hele lokaliteten.

– Det er viktig for oss å spare fisken for håndtering og ikke minst være i stand til å ta frem en ørret som har riktig slaktevekt og god fiskehelse, sier Flølo. – Kresne kunder både i USA og Japan stiller høye krav med tanke på både kvalitet og bærekraft, så det å kunne ha best mulig kontroll på lakselusen er avgjørende, legger han til.

Markedssjef i Stingray, Linn Kathrin Bergset, er stolt over å få til en slik ordre og et solid prosjekt sammen med Hofseth Aqua.

– Vi har jobbet gjennom våren og sommeren for å få til en best mulig løsning for kunden, kommenterer hun. – Prosjektet med å videreutvikle programvaren som benyttes for å avluse laks starter for alvor nå, slik at laseren også kan benyttes med like god effekt på ørret som vi nå ser på en rekke anlegg for lakseoppdrett.

Svein Flølo forteller at de har besøkt Stingray i Oslo flere ganger og er imponert over det som er bygget opp.

– Vi opplever at det er en særdeles gjennomtenkt løsning for å bekjempe lakselusen og at dette tilbys av et åpenbart høyteknologisk selskap. Han vil også gi ros for at Stingray har ansatte med solid erfaring på både biologi og service. – Da kan vi ha tillit til at det operasjonelle for laserne blir godt ivaretatt, avslutter han.

Om Stingray Marine Solutions:

  • Stingray har nå 34 ansatte på fulltid og har snart produsert 150 laserenheter som er installert hos oppdrettere i Norge og utenlands.
  • Stadig flere ser fordelene med å ha lusekontroll uten håndtering av fisken, noe som har gitt en solid vekst for selskapet i 2017.