Smir har nå under levering 16 nye linjer til SalMar, henholdsvis 8 linjer på brønnbåten Ro Fjell som er i oppstartsfasen i disse dager. Foto: SalMar
Smir har nå under levering 16 nye linjer til SalMar, henholdsvis 8 linjer på brønnbåten Ro Fjell som er i oppstartsfasen i disse dager. Foto: SalMar

SalMar dobler sin Hydrolicer-kapasitet

Smir AS har inngått to nye ordrer med SalMar på Hydrolicer avlusingssystem.

Publisert

SalMar bruker i dag så å si kun ikke-medikamentelle metoder (IMM) i lusebekjempelse. Hydrolicer står for størsteparten av kapasiteten deres, og siden 2018 har de lykkes med å nær halvere behandlingsdødeligheten.

Smir har nå under levering 16 nye linjer til SalMar, henholdsvis 8 linjer på brønnbåten Ro Fjell som er i oppstartsfasen i disse dager, og 8 linjer på avlusingslekteren Selma som leveres på høsten. 

Hvert av systemene har en referansekapasitet på 360 tonn pr. time.

Fra før har SalMar to avlusingslektere og en brønnbåt med Hydrolicer. Med de nye leveransene i 2021 vil SalMar ha mer enn doblet sin Hydrolicer-kapasitet.

Godt samspill

Øyvind Nymark, daglig leder i Smir sier SalMar har siden starten bidratt betydelig i utviklingen av Hydrolicer, og at de har vært fremoverlente og ikke redd for å tråkke opp nye veier.

- Smir som en systemleverandør er avhengig av et godt samspill med slike aktører, og samarbeidet med SalMar er svært høyt verdsatt. Det er naturlig for oss i Smir å nevne det gode løsningsorienterte og innovasjonsrettede samarbeidet vi har med Vegard Holm og Dani Emil Edvartsen i SalMar. SalMar har også en egen veldrillet IMM-avdeling med 50 ansatte, som er en sentral faktor i suksessformelen.

Dani Edvartsen, driftsjef i SalMar sier Hydrolicer systemet har utviklet seg mye siden starten, og at det har vært både interessant og spennende for dem som kunde å være med og bidra i utviklingen.

- Med Ro Fjell og Selma ferdig ombygget vil vi ha meget god kapasitet i SalMar, påpeker Edvartsen.