Victor Øiestad har vært en betydelig drivkraft bak det å utvikle metoder til og kunnskap om kommersielt oppdrett av marine fiskearter som for eksempel torsk, kveite og piggvar. Nå fyller han 75 år. Foto: Privat
Victor Øiestad har vært en betydelig drivkraft bak det å utvikle metoder til og kunnskap om kommersielt oppdrett av marine fiskearter som for eksempel torsk, kveite og piggvar. Nå fyller han 75 år. Foto: Privat

Professor Victor Øyestad fyller 75

Professor Victor Øiestad har en lang og mangslungen karriere knyttet til fiskeoppdrett. Den 9. april er det 75 år siden han ble født i Bergen. Fra sin pensjonisttilværelse i Galicia i Spania forteller han i siste nummer av Norsk Fiskeoppdrett litt om utviklingen han har bidratt til innenfor spesielt oppdrett av marinfisk.

Publisert

I slutten av år 2000 ble professor Øiestad intervjuet av avisen Nordlys. Anledningen var at han var i ferd med å forlate Universitetet i Tromsø - for å jobbe med piggvar i Spania for et norsk selskap. Han hadde da bak seg mer enn 10 års forskningsinnsats på oppdrett av fisk i grunner renner. 

Hovedvekten var lagt på piggvar, men med spredt innsats på i alt åtte fiskearter, deriblant flekksteinbit, presmolt laks og yngel av torsk. Erfaringene var entydig positive, men norsk oppdrettsindustri brydde seg lite om annet enn laksefisk. I intervjuet varslet han at den nye teknologien ville havne opp i Spania og Portugal.

Da tidligere fiskeriminister Elisabeth Aspaker i 2015 besøkte et 500-tonns anlegg for sjøtunge i Spania, og fikk se et system med grunner renner i seks etasjer, spurte hun forundret hvorfor ingen hadde fortalt henne om denne teknologien som hadde sitt utspring i Norge. Øiestad fikk altså rett i sin spådom

Victor Øiestad fyller 75 år den 9. april. Etter et langt liv innen akvakulturforskning nyter han nå pensjonisttilværelsen i Galicia i Spania. Akkurat nå sitter han og konen i koronabetinget husarrest, men han melder de så langt har gått klar av viruset. Foto: privat
Victor Øiestad fyller 75 år den 9. april. Etter et langt liv innen akvakulturforskning nyter han nå pensjonisttilværelsen i Galicia i Spania. Akkurat nå sitter han og konen i koronabetinget husarrest, men han melder de så langt har gått klar av viruset. Foto: privat

- Teknologien er nå industristandard ved oppdrett av sjøtunge i Europa. Selskapet SEA8 under den gigantiske matkjeden Mercadona har varslet planlagt økning fra 700 tonn til 5000 tonn sjøtunge, forteller Victor Øiestad.

Dette selskapet kjøpte opp de to selskapene der Øiestad jobbet da han kom til Spania. De kom dermed til duk og dekket bord - og konkluderer på sin hjemmeside:
«Akvakultur 3.0 beskriver hva vi mener er den optimale modellen for oppdrett av fisk: den gir miljøstabilitet for fisken, sikrer dyrevelferd, er bærekraftig og gir en forutsigbar produksjon. For oss er dette det
perfekte systemet
».

Men dette er bare ett av en lang serie med det som gjerne kalles «gjennombrudd» som han har bak seg.

Fakta Victor Øyestad
• Utdannet Cand.real. i 1974 fra Institutt for fiskeribiologi (IFM) ved Universitetet i Bergen
• Dr. philos i 1983 ved Universitetet i Bergen.
• Jobbet som forsker ved Havforskningsinstituttet fra 1974 til 1990.
• Ble professor ved Norges fiskerihøgskolen i Tromsø fra 1990 til 2002.
• Flyttet til fiskeri- og havbruksprovinsen Galicia i Nordvest-Spania i 2001 og ble ansvarlig for to kommersielle anlegg for piggvar i Spania og Portugal.
• Avsluttet sin yrkeskarriere som ansvarlig for Akvaplan-niva sitt Spaniakontor i Galicia.
• Fra desember 2017 har han dyrket sin tilværelse som pensjonist med base samme sted.