Rensefiskanlegget til Steinvik i Svelgen går på fram

Steinvik Rensefisk bygger nytt moderne anlegg på Svelgen og storinvesteringen er begynt å ta form. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Steinvik Fiskefarm har planer om større smolt på 300 gram og en dobling av rensefiskkapasiteten. Konsernet bygger derfor et nytt anlegg som skal både være egnet til rensefiskproduksjon og påvekstanlegg for storsmolt i Svelgen i Sogn og Fjordane. 

Det er Artec Aqua som bygger det nye bygget, og Steinvik sin plan er å doble rensefiskkapasiteten fra 2,5 millioner til fem millioner med et 140 meter langt nytt anlegg.

Driftsleder Kjartan Wiik med kollega Ann Kristin i Svelgen, Sogn og Fjordane. Foto: Steinvik rensefisk

Anlegget har en prislapp på rundt 190 millioner kroner, og rensefiskanlegget skal skal kunne konverteres til å bli et lakseanlegg for smolt senere.

Rensefisken til Steinvik er rundt 35 gram i snitt før den settes i sjø.

Kjartan Sverre Wiik er driftsleder ved anlegget på Svelgen, og forteller til Kyst.no ????????

Wiik sier at for å skape en best mulig robust lusespiser er nøkkelen til suksess en kombinasjon av gode vaksiner, og det er viktig å fôre med den beste ernæringen helt frem til sjøutsett. 

 Alle karene blir bygget med både ferskvann og sjøvann, med dobbelt sett med rør. Denne lokalitet har god tilgang på ferskvann, og anlegget er et gjennomstrømmingsanlegg

Konsernsjef Alex Vassbotten har tidligere uttalt at det planlagte landbaserte anlegget skal være en forlengning av eksisterende rensefiskanlegg.

- Men det er litt spesielt dette anlegget, fordi den ene delen skal være til rensefiskproduksjon, mens den andre delen skal være påvekstanlegg for laks, sa han.