Midt-Norsk Havbruk mistenker det er ILA på en av deres lokaliteter som driftes av Bjørøya. Kart: Barentwatch.

Mistanke om ILA ved lokalitet Kvalrosskjæret

Det er mistanke om ILA på lokalitet Kvalrosskjæret. 

Publisert Sist oppdatert

Midt-Norsk Havbruk AS melder i en børsmelding torsdag ettermiddag at deres oppdrettsvirksomhet har mistanke om ILA ved lokaliteten Kvalrosskjæret som driftes av samdriftspartner Bjørøya AS.

Lokaliteten har 30.000 fisk med en snittvekt på 4,3 kilo.

Bjørøya AS avventer bekreftelse på analyser fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA.

Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. Samdriftspartnerne arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og oppdrettsselskapet vil komme nærmere tilbake til konsekvensene.

Mattilsynet skriver at PatoGen AS varslet Mattilsynet region Midt 14. oktober om funn forenelig med mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Kvalrosskjæret.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.