Illustrasjonsfoto av fisk med ILA. Den har tegn på mørk lever og lyse gjeller. Foto: Geir Bornø/Veterinærinstituttet.

Endrer kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner

Mattilsynet melder de endrer kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet melder i en pressemelding at de har den 18. juni 2021 fastsatt endringsforskrift om kontrollområde for bekjempelse av ILA hos akvakulturdyr i Nordkapp og Måsøy kommuner i Troms og Finnmark fylke.

ILA ble onsdag 9. juni 2021 stadfestet på fisk ved sjølokalitet Kråkeberget i Nordkapp kommune. Lokaliteten drives av NRS Farming AS.

Lokaliteten Kråkeberget ligger i kontrollområde for ILA i Nordkapp og Måsøy kommuner, Troms og Finnmark. Kontrollområdet ble opprettet etter utbrudd av ILA ved Laholmen i januar 2020. Etter ny påvisning av ILA ved lokaliteten Vannfjorden i oktober 2020, ble kontrollområdet utvidet slik at lokaliteten Kråkeberget ble omfattet av overvåkingssonen. Med bakgrunn i utbruddet ved lokaliteten Kråkeberget, endrer Mattilsynet den gjeldende forskriften.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakultudyr innenfor forskriftens virkeområde.
  • Kontrollområdet består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone.
  • Bekjempelsessonen omfatter lokaliteten 16055 Kråkeberget og 36099 Store Kobbøy.
  • Det foretas ingen endringer av den gjeldende overvåkingssonen.
  • Se forskriften for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.