Det er påvist ILA på lokalitet Korsnes. Skjermdump fra Barentswatch.
Det er påvist ILA på lokalitet Korsnes. Skjermdump fra Barentswatch.

ILA påvist på NRS-lokalitet

Det er påvist ILA ved lokalitet Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten driftes av NRS Farming AS.

Publisert Sist oppdatert

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 18 februar om funn forenelig med ILA på lokalitet Korsnes. I etterkant har Mattilsynet gjennomført månedlige prøveuttak for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14 mai på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Resultatene stammer fra prøver tatt ut av virksomheten 19. april 2021.

Restriksjoner

- For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, skriver Mattilsynet.

Informasjon om planer for utslakting for å tømme lokaliteten for fisk vil innhentes. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.