Det er påvist ILA på lokalitet Korsnes. Skjermdump fra Barentswatch.

ILA påvist på NRS-lokalitet

Det er påvist ILA ved lokalitet Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten driftes av NRS Farming AS.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 18 februar om funn forenelig med ILA på lokalitet Korsnes. I etterkant har Mattilsynet gjennomført månedlige prøveuttak for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14 mai på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Resultatene stammer fra prøver tatt ut av virksomheten 19. april 2021.

Restriksjoner

- For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, skriver Mattilsynet.

Informasjon om planer for utslakting for å tømme lokaliteten for fisk vil innhentes. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.