Foto: NRS

Mistanke om ILA i NRS-anlegg

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. NRS Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten. 

Publisert Sist oppdatert

PHARMAQ Analytiq informerte Mattilsynet 23. september om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken bygger på positive analyseresultater PCR) på prøver analysert for ILA etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. 

Restriksjoner

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA. Lokaliteten er derfor allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. 

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.