Reduserer ILA overvåkningssoner

Mattilsynet reduserer to overvåkningssoner for ILA i Namsos og Nærøysund.

Publisert

Namsos og Nærøysund:

Mattilsynet reduserer overvåkningssone i kontrollområde for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag

Mattilsynet har 23 februar 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Namsos og Nærøysund kommuner, Trøndelag, redusert overvåkningssonen i tråd med ny praksis ved opphevelse av bekjempelsessone for ILA. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som tilsvarer bekjempelsessonens utstrekning slik den var før den ble opphevet 1. juli 2021

Gildeskål, Bodø og Beiarn:

Mattilsynet reduserer overvåkningssone for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland.

Mattilsynet har 23. februar 2022 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Gildeskål, Bodø og Beiarn kommuner, Nordland, redusert overvåkningssonen i tråd med ny praksis innført 10.mai 2021. Det er etablert en ny og mindre overvåkingssone som innbefatter bekjempelsessonen slik den var før den ble opphevet 26. august 2021, men der 8 lokaliteter fra den tidligere overvåkningssonen tas med i den nye overvåkingssonen.