Det er påvist ILA ved lokalitet Svanøya i Smøla kommune. Kilde: BarentsWatch
Det er påvist ILA ved lokalitet Svanøya i Smøla kommune. Kilde: BarentsWatch

ILA-påvisning hos SalMar i Smøla kommune

Mattilsynet melder det er påvist ILA ved lokaliteten Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal. Salmar Farming AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Publisert

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet Region Midt 8. desember om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Svanøya. Mattilsynet tok ut prøver fra fisk i anlegget samme dag.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 15. Desember 2021 på bakgrunn av prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Slakter ut

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Lokaliteten er under utslakting, og Mattilsynet melder det vil om kort tid bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

SalMar har også fått påvist ILA ved lokaliten Reistad i Rauma kommune, Møre og Romsdal, der de driver stamfiskproduksjon av laks.