Linda Andersen ved Industrilaboratoriet i Bergen (ILAB) har vunnet årets 3R-pris fra Norecopa for sitt fremragende arbeid for å øke velferden hos fisk i forsøk.

Hun vant årets 3R-pris fra Norecopa

Linda Andersen ved Industrilaboratoriet i Bergen (ILAB) har vunnet årets 3R-pris fra Norecopa.

Publisert

ILAB skriver i en pressemelding at Andersen har vunnet prisen for sitt fremragende arbeid for å øke velferden hos fisk i forsøk.

I 2010 innførte Norecopa en pris for fremragende forsknings- eller utviklingsarbeid til fremme av "de 3R-ene" (Replacement, Reduction & Refinement) i forbindelse med dyreforsøk. Formålet med prisen er å øke anerkjennelsen og anvendelsen av de 3 R-ene i forskning og undervisning der dyr eller dyremateriale brukes. Det legges særlig vekt på forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til denne prosessen i Norge. Såvel vitenskapelige, teknologiske, praktiske og administrative tiltak kan premieres.

Prisen er på kr. 30.000 med diplom.

Norecopa er en selvstendig medlemsorganisasjon med et styre som representerer de fire interessepartene rundt dyreforsøk: forvaltningen, industrien, forskningen og dyrevern.

3R-prisen ble delt ut for 12. gang på mandag 12. juni 2023. Det var tre nominerte til årets pris.

Har økt bevisstheten

Norge bruker om lag en femtedel av alle forsøksdyrene i Europa, og ca. 95% av dem er fisk. I 2022 ble det brukt 1,44 millioner dyr, hvorav hele 1,36 millioner var fisk. De fleste av disse var laks for å løse oppdrettsnæringens behov for kunnskap om ny teknologi, vaksiner, og behandlinger som f.eks. avlusing, men det ble også brukt over 77.000 landdyr. Dette plasserer Norge blant de tre landene i Europa som bruker flest forsøksdyr, ifølge EUs offisielle tall (fra 2020).

Priskomitéen skriver i sin innstilling:

Dødelighet brukes fortsatt som endepunktet i mange fiskeforsøk i forbindelse med vaksinetesting, til tross for at det er konsensus blant nasjonale myndigheter å bevege seg vekk fra dette. Linda Andersen og hennes kollegaer har arbeidet for å erstatte dette endepunktet med andre, mer skånsomme metoder, inkludert observasjon av fiskens kliniske tegn. Dette reduserer antallet forsøksfisk som må brukes, det forkorter ned studiene og det reduserer ubehaget som dyrene må oppleve.

Linda har hatt ansvar for flere seminarer om evaluering av belastningen hos forsøksfisk og humane endepunkter. Hun har bidratt til to vitenskapelige publikasjoner som beskriver disse nye prosedyrene og hun har bidratt til å øke den generelle bevisstheten rundt dyrevelferd og etikk i forbindelse med fiskeforsøk.

Linda Andersen ble ansatt ved Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) i 2012, hvor hun nå er FoU-leder. Linda er utdannet fiskehelsebiolog fra Universitetet i Bergen med en doktorgrad i fiskevirologi (Salmonid alfavirus hos laks og virusutskillelse i vann). Andersen har mer enn 15 års erfaring med gjennomføring av fiskeforsøk for ulike virus, bakterier og parasitter. Hun gjennomfører også forsøk knyttet til ulike behandlinger av fisk, genetikkstudier, vaksineforsøk etc. Andersen har ekspertise innen forsøksdyrmedisin med fokus på fisk og fiskevelferd, men også fiskevirologi, lakselus og gjellesykdommer som amøbegjellesykdom (AGD).

Om bedriften: ILAB er et oppdragslaboratorium for akvakulturnæringen og ulike forskningsmiljøer, og er plassert på Marineholmen, sentralt i Bergen. Fasiliteten har mer enn 280 fiskekar i ulike størrelser, og kan tilby forsøk ved ulike saltholdigheter og temperaturer, samt gjennomføring av smitteforsøk. ILAB produserer også egen laks til forsøk og holder også kontinuerlige linjer av lakselus og gjelleamøben Paramoeba perurans. ILAB har mer enn 30 års erfaring med tilrettelegging av fiskeforsøk og fasiliteten har vært en avgjørende og viktig bidragsyter til blant annet uttesting av fiskevaksiner til oppdrettsnæringen.