Jens Christian Holm
Jens Christian Holm

- Arbeidsmengden per søknad er rekordstor

- Vi er avhengige av mest mulig gjennomarbeide prosjekter for å gjøre jobben vår, sier Jens Christian Holm, direktør ved Kyst- og havbruksavdelingen Fiskeridirektoratet, om utviklingskonsesjon-søknadene.

Publisert

Under Fiskeridirektoratets fagkonferanse 2016 tok direktøren for seg regelverket og søknadsprosessen rundt utviklingskonsesjoner, og det var tydelig at søknadene fra oppdretterne fortsatt er mangelfulle.

- Vi må innhente ganske mye dokumentasjon og gjøre all verdens rare vurderinger av disse søknadene, uttalte Holm.

Han viste så til at direktoratet prøver å ha en best mulig dialog med søkere og andre interessenter, og uttrykte at det per i dag er ganske mange som engasjerer seg i disse konsesjonene. Han påpekte også at det innebærer mye jobb for direktoratet i å vurdere hvilken informasjon som kan deles offentlig.

- Søknadene er det mest omfattende vi noen gang har hatt med å gjøre. Arbeidsmengden per søknad er rekordstor. Vi bruker faktisk også en del tid på å veiledning på hva som er tilstrekkelig dokumentasjon, men veiledning betyr ikke at vi skriver søknaden, legger han til.

- Viktig og lærerikt arbeid

Per i dag kan man i Fiskeridirektoratets oversikt se at det nå foreligger 31 søknader under behandling, der en har fått tillatelse (Ocean Farming/Salmars havmerd) og fire har fått avslag. Holm forteller at de som ikke får gjennomslag gjerne påklager disse vedtakene.

- Disse klagene er også viktige fordi de er med å trekke opp grenselinjer. Derfor må vi også legge en del søknader på vent for å avklare klagene, opplyser han.

Direktøren forteller på tross av arbeidsmengden anses arbeidet med utviklingskonsesjoner som både viktig og lærerikt arbeid.

- Kollegaene mine som jobber med dette synes det er både meningsfullt og interessant.