Kari Attramadal i SINTEF Ocean. Foto: Magnus Petersen.

Tar havbruksnæringen til skolebenken

Forskere ved NTNU og Sintef Ocean skal undervise både nye studenter og erfarne oppdrettere moderne RAS-teknologi.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kari Attramadal er forsker ved NTNU og SINTEF Ocean, der hun blant annet fokuserer på mikrobiell kontroll i RAS. I høst skal hun og kolleger videreutdanne både nye studenter og folk med lang erfaring fra næringen.

- Ofte er det sånn at de unge har veldig god teoretisk kunnskap, men lite praktisk, og de som har jobbet lenge i næringa ofte har veldig god praktisk kunnskap, men mangler det nyeste av teoretisk kunnskap, sier forskeren til kyst.no.

Må ha kunnskap om RAS i dag

Professor Olav Vadstein fra Institutt for bioteknologi og matvitenskap skal forelese om mikrobiell kontroll og biofilter i RAS. Foto: NTNU.

Attramadal forteller at bakgrunnen for kurset er den store teknologiske omstillingen fra gjennomstrømnings til resirkulerende anlegg.

- Alle nye landbaserte anlegg er RAS nå, og det er andre prosesser og annen kompetanse en da må ha.

Hun tror at næringen vil utdanne sine arbeidere på anleggene, for å ha oppdatert kunnskap til sine nye anlegg.

Kurset som går gjennom NTNU Videre skal dekke alt fra handlingsplaner, risikovurderinger, vannkjemi, biofiltre, mikrobiell kontroll og vannrensingsteknologi.

- Vi prøver å dekke alt som er viktig og å gi innsikt i teorien som denne teknologien bygger på.

Forskeren tror det er et stort behov for denne kunnskapen akkurat nå.

- Mange av de som har jobbet en stund i næringen har ikke fått utdannelse innen RAS i det hele tatt, og det må du nesten nå, påpeker hun.

Tilbake på skolebenken

Kurset vil gjennomgå kunnskap innen:- Fiskens miljøkrav- Resirkuleringssystemer (RAS) og aquaponics- Rør, pumper, hydraulikk og karutforming i RAS- Vannkjemi og vannbehandlingsmetoder: - Partikkelfjerning, lufting og gasser, pH, akkumuleringsproblematikk- Biofilter og N-fjerning- Desinfeksjon og smitterisiko- Mikrobiell kontroll- Design, dimensjonering, oppstart, drift, risikovurdering og handlingsplaner- Avfallshåndtering og ressursutnyttelse- Ny teknologi innen resirkulering

Kurset krever forkunnskaper enten ved lang erfaring eller utdanning fra høyskole eller universitet, og undervisning vil foregå på engelsk. Med på kurset har hun flere foredragsholdere, forskere og ledere for de største RAS-anleggene i landet.

- Så tar vi inn eksperter fra CTRL-aqua og veterinær. I tillegg til miljøet på NTNU og SINTEF i Trondheim.

Blant foredragsholderne trekker hun frem en tysk forsker som driver oppdrett langt inne i landet, med kunstig sjøvann.

- Det er ekstremen, med fisk som er sensitiv, og veldig lite vann inn. Han skal fortelle om hva som er viktig når dette skal dimensjoneres.

Emnet vil holde en tverrfaglig profil der teknologisk funksjon og betydningen av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer settes i sammenheng. Kurset vil dekke både resirkulering i ferskvann og sjøvann, for produksjon av smolt, postsmolt, marin yngel, marin påvekstfisk og levende fôrorganismer. I tillegg får deltakerne lære hva avfallet fra produksjonen kan brukes til, slik som aquaponics og slambehandling.

- Du får også 7,5 studiepoeng fra NTNU ved bestått kurs.

Attramadal mener at samkjøring av flere forelesninger med det nye masteremnet innen RAS kommer til å bli en fin arena for studentene å knytte nettverk. Samtidig mener hun det er en ideell arena for industrien å rekruttere.

- En blandet gruppe med masterstudenter og kursdeltagere med kunnskap fra industrien blir nyttig, når de skal diskutere foredrag og presentasjoner.

Når kursdeltagerne har bestått hjemmeeksamen, en oppgave og to samlinger på 3-4 dager hver, skal de kunne ha innsikt i hvordan vannkvaliteten fungerer i RAS-anlegg.