Kinesere til Oslo Børs

I morgen, den 13. januar, blir en historisk dag for Oslo Børs og norsk havbruksnæring. Da noteres Sino Agro Food ved Oslo Børs sin nye markedsplass, Merkur Markets.

Publisert

Sino Agro Food er et teknologiselskap som i oppdrettssammenheng har spesialisert seg på resirkuleringsteknologi, et system de kaller APRAS og står for “A-Power Technology Re-circulating Aquaculture System”. I Kina driver Sino Agro Food så vel oppdrett av fisk, kjøttproduksjon, teknologiutvikling og gjødselproduksjon.

Les også: Oppdrettsgigant til Oslo Børs

Swedbank Norge har fungerer som finansiell rådgiver for selskapet og Wikborg-Rein & Co Advokatfirma DA som norske juridiske rådgiver.

Ikke utenfor Kina

Da kyst no i fjor høst snakket med selskapets ansvarlige for investors relation, Tomas Öqvist, sa han at Sino Agro Food ikke har planer om å drive oppdrettsproduksjon utenfor Kina.

– Sino Agro Food har gjennom Capital Award og bruk av APRAS gjort oppdrettsproduksjonen av reker betydelig mer effektiv, fortalte daværende IR ansvarlig i Sino Agro Food, Tomas Öqvist til kyst.no. Sino Agro Food har ikke planer om å drive oppdrettsproduksjon utenfor Kina med det første, men satser på at de etter hvert skal selge sine oppdrettsprodukter til Europa.

CEO i Sino Agro Food, Solomon Lee, sier i en pressemelding at målet med børsnoteringen er å gjøre selskapet lettere tilgjengelig for europeiske investorer som søker eksponering mot det voksende kinesiske matsektoren.

- Børsnoteringen vil øke kjennskapen til Sino Agro Foods blant europeiske investerings institusjoner, og gir en bedre handels

Fra et av resirkuleringsanleggene til Sino Agro Fod i Kina.
Fra et av resirkuleringsanleggene til Sino Agro Fod i Kina.

arena for våre betydelig nordisk aksjonærbase. Vi ser også frem til å ønske mange nye aksjonærer velkommen, sier han, og henviser til det faktum at Oslo Børs er blitt en gigant innen sjømatsektoren.

Svære greier

Sino Agro Food produserer, distribuerer, markedsfører og selger bærekraftig sjømat og kjøtt til den raskt voksende middelklassen i Kina. Virksomheten omfatter også produksjon av organisk gjødsel. Selskapet er verdensledende i utviklingen av landbaserte resirkuleringsteknologi ("RAS"), og med sine partnere er verdens største produsent av bærekraftige RAS reker.

Sino Agro Food arbeider for tiden med planer om et gigantisk prosjekt for rekeoppdrett i Guangdong-provinsen i Kina. Prosjektet har fått navnet Zhongshan New Prawn Project (ZNPP). – Prosjektet skal utbygges i tre faser over en periode på 20 år, og vil fullt utbygget ha en årlig produksjonskapasitet på 200 000 tonn reker og fisk. I fase 1 og 2, som strekker seg 10 år inn i fremtiden, skal det produseres opp til 100 000 tonn fisk og reker. I fase 3 skal kapasiteten bygges videre slik at man innen 20 år skal oppnå en årlig produksjon på 200 000 tonn fisk og skalldyr eller mer. Utbygging av infrastruktur, boliger, servicetilbud, og alt som hører med i et gigantisk industriprosjekt som dette.

Sino Agro Food ble grunnlagt i 2006 og har hovedkontor i Guangzhou. Selskapet har over 550 ansatte og en omsetning på 404 millioner USD i 2014. Virksomheten er lokalisert i provinsene Guangdong, Qinghai, Hunan, og Shanghai.