Illustrasjonsfoto av PD-syk laks. Foto: Veterinærinstituttet.
Illustrasjonsfoto av PD-syk laks. Foto: Veterinærinstituttet.

- Gjennomvaksinering viktig for å stoppe SAV2-spredning

Fokuset må flyttes til smittereduserende vaksineeffekt, skriver Øyvind Vågnes, Eivind Isdal og Kristian Ulven i Vaxxinova Norway AS.

Publisert

PD har de seneste årene spredt seg stadig lengre nordover. Mattilsynet har nå kommet med forslag til nye tiltak for å hindre spredning, skriver Øyvind Vågnes, Eivind Isdal og Kristian Ulven i Vaxxinova Norway AS.

Saken er gjengitt i sin helhet under. 

Vi mener at det i denne situasjonen er meget viktig å være bevisst på hva en oppnår ved gjennomvaksinering av en populasjon. Det handler ikke bare om den kliniske effekten. For å hindre smitte av SAV2-viruset enda lengre nordover bør gjennomvaksinering av populasjonen være et sentralt verktøy

Lav grad av PD-vaksinering mot SAV2

Fokuset for vaksineeffekt har så langt i stor grad vært rettet mot hva en oppnår i forhold til reduksjon i klinikk. Gjennomgående har oppfatningen vært at SAV2-viruset gir en såpass lite uttalt klinikk at det ikke har vært hensiktsmessig å vaksinere. I tillegg har den kliniske effekten av vaksinering mot SAV vært omdiskutert. Totalt har dette ført til en svært lav grad av PD-vaksinering i SAV2 områder.

Ser en historisk på utviklingen av SAV2 så har strategien for videre spredning av dette viruset i Norge hatt en begrenset suksess. Derfor har Mattilsynet nylig sendt ut forslag til ny forskrift for tiltak mot pankreassykdom. Det blir her lagt opp til å ha en endemisk sone, to overvåkningssoner der PD normalt ikke forekommer og ett alternativ med en buffersone mellom PD –sonen og overvåkningssonen i nord.

Viktig med riktig fokus

I det videre arbeidet for å hindre spredning av SAV2 nordover mener vi at gjennomvaksinering av populasjon bør være et viktig verktøy. Som nevnt ovenfor så har fokus for bruk av vaksinering mot PD ofte vært rettet mot reduksjon av klinikk. I dagens situasjon der en ser at SAV2 utbredelsen gradvis strekker seg lenger nordover, bør fokus for vaksineeffekt flyttes over på smittereduserende vaksineeffekt.

Studier har vist at vaksinering drastisk reduserer virusutskilling fra infisert fisk. Gjennomvaksinering av en populasjon vil derfor både redusere smittepresset i et område, samtidig som det gir en mer motstandsdyktig populasjon.

Vil fungere bedre i en randsone

I en randsone med forholdsvis lavt smittepress vil gjennomvaksinering av populasjonen kunne fungere bedre enn det vi har sett lenger sør. For at disse effektene skal oppnås vil det da være nødvendig å gjennomvaksinere i SAV2 sonen, men også over i det som regnes som PD-fri sone. Det vil være en stor forskjell i effekt på smittepress om all fisk er vaksinert eller om kun noe fisk er vaksinert.

Redusert smittepress kombinert med en mindre mottakelig fisk, vil kunne være et viktig verktøy for avgrensing av SAV2 spredning nordover.